Liste over Nord-Trøndelags fylkesmenn

Wikimedia-listeartikkel

Liste over Nord-Trøndelags fylkesmenn begynner i 1805, idet Nordre Trondhjems amt ble opprettet ved en kongelig resolusjon av 24. september 1804 som fastslo at Trondhjems amt skulle deles i Nordre og Søndre Trondhjems amt. Amtene skiftet 1. januar 1919 navn til fylke, og fylket fikk navnet Nord-Trøndelag fylke.[1] Embetet ble avviklet ved utgangen av 2017; i og med at Trøndelag fylke ble opprettet 1. januar 2018.

Assisterende fylkesmann Gerd Janne Kristoffersen var konstituert som fylkesmann de tre siste månedene av 2017, og var den siste fylkesmannen før Nord-Trøndelag ble fusjonert med Sør-Trøndelag.
Artikkelen inngår i serien om

Politikk i
Nord-Trøndelag

Fylkesvåpenet
Fylkeskommunen

Fylkesordførere

Fylkesråder

Fylkestingsvalg

Stortingsbenken

Stortingsrepresentanter

Valg: 2009 · 2013 · 2017 · 2021

Fylkesmannsembedet

Fylkesmenn

Fylkesmannen er regjeringens representant i sitt fylke. Han skal bidra til at Stortingets og regjeringens vedtak og retningslinjer blir fulgt opp. Dette skjer for det første ved at fylkesmannen utfører forvaltningsoppgaver på vegne av departementene, og for det andre ved at fylkesmannen overvåker kommunenes virksomhet og er klageinstans for mange typer kommunale vedtak.

Fra Verdal, via Inderøy til Steinkjer

rediger

Den første amtmann i Nordre Trondhjems amt, Caspar Conrad Rafn, bodde i Verdal, slik det var bestemt i den kongelige resolusjonen. Rafns etterfølger Christen Elster bosatte seg likevel på Inderøy, og i 1818 kjøpte staten den tidligere kapellangården Sund gård i Inderøy.[2] Dette innledet en nesten åtti år lang tilknytning til Inderøy. Elster bodde ikke selv på Sund, men hans fire etterfølgere bodde og holdt kontor der. Da Ole Anton Qvam tiltrådte i 1894 bodde han på Gjævran gård i Egge (nå i Steinkjer), og tok embetet med seg dit. Sund gård ble solgt i 1900.

Fylkesmannsboligen i Steinkjer, «Eggeli», ble tegnet av trondheimsarkitekten Axel Guldahl og bygget i 1919 under ledelse av Halvor Bachke Guldahl; Guldahl hadde tidligere bodd i villaen Ølvisheim, og hatt kontorene der.[3] Arbeidet med å flytte embetslokalene fra en landlig beliggende embetsgård og inn i bymessige strøk kan sees som en del av en større urbaniseringsprosess i samfunnet.[4] Eggeli var både fylkesmannsbolig og kontor fram til 1945. Bygningen var deretter embetsbolig for fylkesmennene fram til 1986. Etter dette falt ordningen med tjenestebolig vekk.

Fylkesmannens kontor var fra 1948 og fram til 1962 i Føinumgården i Elvegata 1 i Steinkjer sentrum. Fra 1962 flyttet embetet inn i fylkeskommunens nybygde kontorbygg i Ogndalsvegen 2, også i sentrum.[5] Statens hus i Steinkjer sto ferdig i 1988, i sørenden av sentrum, og huser både fylkesmannen, Politikammeret og flere andre regionale statsetater.[6]

Trøndelagsfylkene ble slått sammen til Trøndelag fylke fra 1. januar 2018, etter vedtak i Stortinget den 8. juni 2016.[7] Dette er i tråd med lokale vedtak: Den 27. april 2016 møttes begge fylkestingene på Stiklestad og vedtok en søknad om sammenslåing av de to fylkene som et ledd i regionreformen.[8][9] Det nye fylkesmannsembetet for Trøndelag har sete på Steinkjer.

Fylkesmennene

rediger
# Navn Innsatt Avgikk
1 Caspar Conrad Rafn
(1763–1830)
1805 1815
2 Christen Elster
(1763–1833)
  1815 1833
3 Adam Johan Frederik Poulsen Trampe
(1798–1876)
  1833 1857
4 Fredrik August Wessel-Berg
(1809–1895)
1857 1866
5 Carsten Smith
(1817–1884)
1867 1884
6 Lars Otto Roll Grundt
(1843–1907)
1884 1894
7 Ole Anton Qvam
(1835–1904)
  1894 1898
8 Halvor Bachke Guldahl
(1859–1931)
  1898 1902
9 Thorvald Løchen
(1861–1943)
  1902 1916
8 Halvor Bachke Guldahl (2. gang)
(1859–1931)
  1916 1927
10 Håkon Five[10]
(1880–1944)
  1927 1944
11 Torbjørn Eggen (NS)
(1906–1984)
1941 1945
12 Asbjørn Lindboe[11]
(1889–1967)
1945 1959
13 Gustav Sjaastad
(1902–1964)
1959 1964
14 Ole Bae
(1902–1972)
1964 1971
Dagfinn Sakshaug (kst.)
(1928–)
1971 1972
15 Leif Granli
(1909–1988)
1972 1979
16 Ola H. Kveli
(1921–2003)
1979 1991
Oddbjørn Nordset (kst.)
(1946–)
1991 1993
17 Inger Lise Gjørv
(1938–2009)
1993 2008
Oddbjørn Nordset (kst.)
(1946–)
2008 2009
18 Inge Ryan
(1956–)
  2009 2017
Gerd Janne Kristoffersen (kst.)[12]
(1952–)
  2017 2017

Referanser

rediger
 1. ^ Hovedkilde for lista er regjeringen.no Fylkesmannsboka
 2. ^ Andreas Ystad. Inderøyboka, gardshistorie. Utgitt av Inderøy kommune, 1937. s 430-434
 3. ^ steinkjerleksikonet.no Ølvisheim
 4. ^ «Først på 1900-tallet var Norge på veg til å bli urbanisert. I takt med urbaniseringa var ordningen med at amtmannen bodde på gårdsbruk i distriktene blitt avleggs, derfor ble det satt i gang bygging av amtmannsgårder i de viktigste byene i flere fylker».
  Hans Magnus Ystgaard. Høvdingmakt og folkestyre i Nord-Trøndelag, fra formannskapslovene til maktutredningen, ei betenkning om forvaltningsmuseum i Fylkesmannsgården. Steinkjer, 2004; side 9
  Se også: Hans Magnus Ystgaard «Da Fylkesmannsgården var fylkesmannsgård». I Nord-Trøndelag historielags årbok 2008. s 7-18
 5. ^ steinkjerleksikonet.no: Fylkets hus
 6. ^ steinkjerleksikonet.no Statens hus i Steinkjer
 7. ^ Simen Granviken (8. juni 2016). «Nå er det vedtatt. Trøndelag er samlet». Adresseavisen. Besøkt 9. juni 2016. 
 8. ^ Berit Buran Juul og Monica Irén Solberg Susegg:Historisk vedtak fattet: Trøndelag blir ett rike Arkivert 19. august 2017 hos Wayback Machine., Trønderavisa, 27. april 2016
 9. ^ Foreslår et samlet Trøndelag, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 20. mai 2017
 10. ^ Five ble avsatt av okkupasjonsmyndighetene i 30. juni 1941. Ingeniør Torbjørn Eggen var NS-fylkesmann 1941-45
 11. ^ Sorenskriver Bent Berger var konstituert fylkesmann fra 8. mai 1945 til 31. desember samme år; jfr Nord-Trøndelag, amtmenn og fylkesmenn 1804-1972. Steinkjer, 1972
 12. ^ Gerd Janne blir fungerende Arkivert 14. september 2017 hos Wayback Machine.; fylkesmannen.no; 14.9.2017. Sitat: «Fylkesmann Inge Ryan slutter som fylkesmann ved utgangen av denne måneden. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bedt assisterende fylkesmann Gerd Janne Kristoffersen om å fungere som fylkesmann. Kristoffersen vil fungere som fylkesmann for Nord-Trøndelag fra 1.oktober 2017 og ut året».

Eksterne lenker

rediger