Trondhjems amt

tidligere amt i Norge

Trondhjems amt var fra 1687 til 24. september 1804 et norsk amt. Trondhjems amt ble i 1804 delt i Søndre Trondhjems amt og Nordre Trondhjems amt.[1][2][3][4]

Trondhjems amt tilsvarer i dag Trøndelag fylke

Fogderier på 1700-tallet

rediger

Amtsdelingen 1804

rediger

Ifølge folketellingen i 1801 var Trondhjems amt det folkerikeste i Norge, og amtmannen klaget over at det var for stort og vanskelig å administrere. Det er en forståelig klage på en tid da det nesten ikke fantes veier som var kjørbare med vogn. Det meste av kommunikasjonen måtte foregå med postrytter eller med båt. Alt dette sammen med en del andre faktorer medførte at det ble besluttet å dele det store amtet. Ved kongelig resolusjon 24. september 1804 ble det delt i Søndre Trondhjems amt og Nordre Trondhjems amt.

Kongelig Resolution at Trondhjems Amt skal deles i 2 Amter, saaledes at Ørke- og Guldals, Strinde og Sælbo, samt Fosens Fogderier udgjøre eet Amt, under Navn af Søndre Trondhjems Amt, samt Stør- og Værdalens, Inderøens og Numedals Fogderier eet Amt, under Navn af Nordre Trondhjems Amt, som faaer sin egen Amtmand, der skale boe i Værdalen, men hiint at forenes med Trondhjems Stiftamtmands Embede.

Se også

rediger

Referanser

rediger
Autoritetsdata