Orke- og Guldals fogderi

Orke- og Guldals fogderi (Ørche- og Guhldalens Fogderie) var en adminstrativ enhet (fogderi) i Norge etablert i 1694 ved sammenslåingen av Orkdal og Guldalen fogderier. Denne adminstrative enheten ble senere igjen delt i de samme to fogderiene.