Inntrøndelag er et område ved de indre deler av Trondheimsfjorden i Trøndelag, de deler av Nord-Trøndelag som ikke regnes til Namdalen. Det skilles vanligvis mellom Stjørdalen i sør og Innherred i nord. «Inntrøndelag» har ikke en fast, entydig avgrensning, men uttrykket har vært brukt i ulike administrative og andre sammenhenger.

I Frostatingsloven var området inndelt i de historiske småfylkene Skeynafylki, Eynafylki, Verdølafylki og Sparbyggjafylki. Disse hadde fellesting på Mære.[1] Uttrøndelag omfattet da Strindafylki, Stiordølafylki, Gauldølafylki og Orkdølafylki, mens Fosen var en del av Nordmørafylke (Nordmøre) og Namdalen utgjorde Naumdølafylke.

Administrative inndelinger rediger

Inntrøndelag politidistrikt fantes fra 1910 til 2001,[2][3] da det sammen med Namdal politidistrikt ble til Nord-Trøndelag politidistrikt. Inntrøndelag politidistrikt omfattet i 1910 26 lensmannsdistrikt.

Den 1. januar 2011 ble Inntrøndelag tingrett opprettet ved en sammenslåing av Stjør- og Verdal tingrett som hadde kontorsted i Levanger og Inderøy tingrett som hadde kontorsted i Steinkjer. Den nye tingretten har også kontorsted i Steinkjer og rettskretsen omfatter de 11 kommunene Frosta, Inderøy, Leksvik, Levanger, Meråker, Mosvik, Namdalseid, Snåsa, Steinkjer, Stjørdal, Verdal og Verran.[4]

Dialekt rediger

I dialektale sammenhenger brukes begrepene inntrøndersk og uttrøndersk som klassifiseringer av språklige kjennetegn i trøndersk. Det inntrønderske dialektområdet går gjennom hele Trøndelag fra Oppdal i sør til Røyrvik i nord, og grenser til østerdalsmål, nordmørsdialekt, mot uttrøndersk i kystbygdene i Trøndelag og mot indre namdalsk i Grong, Høylandet, Namsskogan.[5]

Referanser rediger

  1. ^ Olav Skevik (1997). Folk og fylker i fjerne tider : Inntrøndelags historie før 1600. Steinkjer: Nord-Trøndelag fylkeskommune. ISBN 8291316287. 
  2. ^ Inntrøndelag politidistrikt; steinkjerleksikonet.no
  3. ^ Faktaboks Nord – Trøndelag politidistrikt; politilederen.no
  4. ^ Om Inntrøndelag tingrett Arkivert 4. januar 2017 hos Wayback Machine.; domstol.no
  5. ^ Vårt eget språk. Bind 2: Talemålet. Oslo: Aschehoug. 1987. s. 75, 97. ISBN 8203170927.