Lister og Mandals amt

tidligere amt i Norge
Mandals amt fra kart 1785.
Mere detaljert kart over Lister og Mandals amt (1903)

Lister og Mandals amt var en administrativ enhet (amt) i Norge 1685-1918, som i geografisk utbredelse tilsvarer tidligere Vest-Agder fylke.[1] Fra 1. januar 1919 fikk Lister og Mandals amt navnet Vest-Agder.

Sammen med Nedenes amt, Stavanger amt og Øvre Tellemarkens fogderi utgjorde amtet Christiansand stiftamt. Christiansand stiftamt ble 7. februar 1685 delt i Nedenes amt (inkl. Bamble fogderi), og Lister og Mandals amt.

Tidligere var betegnelsen len i bruk i den administrative inndelingen av Norge, og Lister len lå inntil 1600-tallet under Bergenhus hovedlen, mens Mandals len lå under Akershus hovedlen. Ved opprettelsen av Agdesiden hovedlen inngikk begge lenene i dette.

SkrivemåteRediger

Ved overgangen til fylker i 1919 var den offisielle skrivemåten Lister og Mandals amt, etter at 1907-reformen innførte liten forbokstav på substantiv (Amt -> amt). Før 1907 var således den vanlige skrivemåten Lister og Mandals Amt (Ubunden form: Lister og Mandal). Tidligere, f.eks. i Matrikkelen av 1838 var skrivemåten Listers og Mandals Amt og Pontoppidans kart av 1785 Mandals Amt.

FogderierRediger

Både i 1785 og i 1890 besto amtet av to fogderi:

Se ogsåRediger

ReferanserRediger