Aker og Follo fogderi

Aker og Follo fogderi (Ag(g)ers og Follo(u)gs Fogderie) var en administrativ enhet (fogderi) i Akershus stiftamt opprettet 1693 ved sammenslåing av Aggers fogderi og Follougs fogderi. Disse embetene var opprettet på 1500-tallet under Akershus len.

Landets fogderier ble avviklet i perioden 1898-1919.

Geistlig inndeling 1701Rediger

Aker:

Follo:

Herredsinndeling på slutten av 1800-talletRediger