Øvre Romerike fogderi

Øvre Romerike fogderi (Øvre Rom(m)eriges Fogderie) var en administrativ enhet (fogderi) i Akershus len, inngikk fra 1662 i Akershus stiftamt. Opprettet 1634 ved deling av Solør og Øvre Romerike fogderi og besto inntil landets fogderier ble avviklet i perioden 1898-1919.

Romerike med administrative grenser innenfor Akershus valgkrets. Romerike er i dag inndelt i Øvre- og Nedre Romerike slik det er vist på kartet. I Nedre Romerike fogderi inngikk også Enebakk. Rømskog i Aurskog-Høland tilhørte Rakkestad fogderi.

Geistlig inndeling 1701Rediger

Herredsinndeling på slutten av 1800-talletRediger