Åpne hovedmenyen
Romerike er i dag inndelt i Øvre- og Nedre Romerike slik det er vist på kartet. Øvre Romerike fogderi er området angitt med blått.

Øvre Romerike fogderi (Øvre Rom(m)eriges Fogderie) var en administrativ enhet (fogderi) i Akershus len, inngikk fra 1662 i Akershus stiftamt. Opprettet 1634 ved deling av Solør og Øvre Romerike fogderi og besto inntil landets fogderier ble avviklet i perioden 1898-1919.

Geistlig inndeling 1701Rediger

Herredsinndeling på slutten av 1800-talletRediger