Romerike og Solør fogderi

Romerike og Solør fogderi var en administrativ enhet (fogderi) i Akershus len fra 1500-tallet. Embedet ble i 1605 delt i Nedre Romerike fogderi og Solør og Øvre Romerike fogderi, og sistnevnte ble i 1634 videre delt i Øvre Romerike fogderi og Solør fogderi. Sistnevnte opphørte som selvstendig embete 1665 da det sammen med Østerdalen fogderi inngikk i Solør, Østerdalen og Odalen fogderi.

Geistlig inndeling 1600Rediger

Romerike og Solør fogderi:

Solør:

Øvre Romerike:

Nedre Romerike:

Geistlig inndeling 1630Rediger

Solør og Øvre Romerike fogderi: