Solør, Østerdalen og Odalen fogderi

Solør, Østerdal og Odal fogderi, var en administrativ enhet (fogderi) i Akershus stiftamt opprettet 1665 ved sammenslåing av Solør fogderi og Østerdalen fogderi. Embetsdistriktet bestod av Vinger og Odalen, Grue og Hof og tinglagene i Østerdalen. Inngikk i Oplandenes amt fra 1757 og delt 1763 i Østerdalen fogderi og Solør og Odalen fogderi.

Geistlig inndeling 1701Rediger