Elverum prestegjeld

Elverum prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Sør-Østerdal prosti i Hamar bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet Elverum kommune i Hedmark fylke, og hovedkirken var Elverum kirke.

Elverum kirke

Elverum prestegjeld og dets sogn er nå en del av Elverum kirkelige fellesråd underlagt Sør-Østerdal prosti.

Historikk rediger

Alfareimr sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Elverum prestegjeld går antakelig tilbake til førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.[3]

I Povel Huitfeldts Stiftsbok fra 1574-77 omtales følgende kirker i prestegjeldet:

Idre og Särna hørte til Elverum prestegjeld inntil 22. mars 1644, men de to bygdene ble først formelt svenske ved grensetraktaten av 2. oktober 1751. Ved kgl.res. av 28. juni 1780 ble Trysil anneks utskilt fra Elverum og opprettet som Tryssild prestegjeld.[4]

Elverum prestegjeld dannet grunnlaget for Elverum formannskapsdistrikt opprettet i 1837.[5]

Fra 2004 ble prestegjeldet som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk det også ut av lovverket.[6]

Kirkesogn rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende sogn og kirker:[7]

Referanser rediger

  1. ^ Rygh, O. (Oluf) (1900). Norske Gaardnavne. Kristiania: Fabritius. s. 306. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 36. 
  3. ^ Hole, Ivar (1950). Hosanger kyrkje og Hosanger prestegjeld gjennom 200 år. s. 18-19. 
  4. ^ Prestegjeld og sogn i Hedmark, arkivverket.no
  5. ^ Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring. no#: Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Statens trykking. 1992. s. 364-70. ISBN 8258302612. 
  6. ^ Endringer i gravferdsloven og kirkeloven - Rundskriv 20.12.2011. regjeringen.no
  7. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023.