Grensetraktaten av 1751

Grensetraktaten av 1751 også kalt Strømstadtraktaten, inngått mellom Danmark-Norge og Sverige fastla riksgrensen mellom Norge og Sverige (med Finland) fra Kornsjø i Østfold til Nesseby i Finnmark. I og med denne traktaten ble det fastslått hvordan Norge og Sverige skulle fordele det omstridte samiskbosatte området fra Femunden og nordover.

«Riksröse» 81A på grensen mellon Norge og Sverige, nordvest for Lekvattnet i Värmland.

I den anledning ble det laget en særskilt del av traktaten, «Lappekodisillen», for å verne samiske rettigheter og fastsette statenes plikter. Grensen fra 1751 er fortsatt gyldig, og Lappekodicillen på visse områder fortsatt rettskraftig.

BeskrivelseRediger

Etter omfattende utredninger, for det meste under ledelse av Peter Schnitler, ble grensetraktaten undertegnet under Fredrik V 21. septemberjul./ 2. oktober 1751greg.. Det er et dokument basert på rekognoseringer, kartleggingsarbeid, målinger, funderinger og forhandlinger. Traktaten som består av 8 artikler og 2 vedlegg (kodisiller) og har dannet grunnlag for senere grenseoppganger helt til våre dager.

  • Art. 7 (s.21) -straff for endring av grenseforløpet, ødelegging av grenserøyser m.m. blir straffet med henging på stedet
  • s.22 her blir forholdene omkring lappene tatt opp, med regler for deres virksomhet
  • §9 (s.36) uthogging av grensegate i 16 alners bredde (10 m).
  • §18 regler for plassering av røys i myr (fundamentering)
  • §20 hovedrøysene skal være 3 alen høye (1,9 m) og 9 alen (5,7 m) i omkrets
  1. Kodisill inneholder bestemmelser omkring samene (Lappekodisillen).
  2. Kodisill av 7. oktoberjul./ 18. oktober 1751greg. beskriver selve grensa fra «Hisøe» i Nordre Kornsjø til «Fieldet Kolmisoifvi Madakietza». Grensemerke 349 Gålmesoaivi er nå også felles grensepunkt mellom kommunene Nesseby (Unjárga suohkan) og Sør-Varanger og mot Finland.

Det var uenighet om hvor Idre og Særna og Lierne skulle tilhøre. Dette ble løst etter forhandlinger, slik at Särna og Idre kom til Sverige og Lierne til Norge.

Fjellbygdene Idre og Særna hadde i praksis tilhørt Sverige siden 1644. Men tilhørigheten til Lierne var ganske åpen. Den bofaste delen av befolkningen var i hovedsak svensk, men deres kirke Sørli hørte til det norske bispedømmet, og derfor ble denne "bulken" på riksgrensen til. Basert på traktaten ble varder utplassert langs hele strekningen fra Kornsjø til Nesseby og de fleste står fortsatt i dag.

Eksterne lenkerRediger

Utvalg fra grensearkiv ca. 1750 i Riksarkivet.