Åpne hovedmenyen

Sør-Østerdal prosti er et prosti i Hamar bispedømme. Prosten har sete på Elverum.

Prostiet er inndelt i og sogn. Sognet er grunnenheten i Den norske kirke.

Sokn i Sør-Østerdal prostiRediger

Se ogsåRediger