Åsnes prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Solør prosti i Hamar bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet Åsnes kommune i Hedmark fylke, og hovedkirken var Åsnes kirke.

Åsnes kirke

Åsnes prestegjeld og dets sogn er nå en del av Åsnes kirkelige fellesråd underlagt Hamar domprosti.

Historikk rediger

Ásness sókn á Sóleyjum[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Åsnes antas å være lagt under Hof prestegjeld i førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.

Ved kgl.res. av 12. juli 1848 ble Hof delt i to, ved at Åsnes prestegjeld ble utskilt og omfattet Åsnes hovedsogn og Våler annekssogn. Ved kgl.res. 10. september 1853 ble Våler sogn fraskilt Åsnes og opprettet som eget Våler prestegjeld.[3]

Fra 2004 ble prestegjeldet som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk det også ut av lovverket.[4]

Kirkesogn rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende sogn og kirker:[5]

Referanser rediger

  1. ^ Rygh, O. (Oluf) (1900). Norske Gaardnavne. Kristiania: Fabritius. s. 285. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 34. 
  3. ^ Prestegjeld og sogn i Hedmark, arkivverket.no
  4. ^ Endringer i gravferdsloven og kirkeloven - Rundskriv 20.12.2011. regjeringen.no
  5. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023.