Hof prestegjeld (Hedmark)

Hof prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Solør prosti i Hamar bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet Hof sogn i Åsnes kommune i Hedmark fylke, og hovedkirken var Hof kirke.

Hof kirke i Åsnes

Hof prestegjeld og dets sogn er nå en del av Åsnes kirkelige fellesråd underlagt Hamar domprosti.

Historikk rediger

Hofs sókn á Sóleyjum[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Hof prestegjeld går antakelig tilbake til førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.[3]

I Povel Huitfeldts Stiftsbok fra 1574-77 omtales følgende kirker i Hoff Sogenn:

Hof prestegjeld dannet grunnlaget for Hof formannskapsdistrikt opprettet i 1837.[4]

Ved kgl. res. 12. juli 1848 ble Hof prestegjeld delt i to sognekall, Hof og Aasnes.[5]

Fra 2004 ble prestegjeldet som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk det også ut av lovverket.[6]

Kirkesogn rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende sogn og kirker:[7]

Referanser rediger

  1. ^ Rygh, O. (Oluf) (1900). Norske Gaardnavne. Kristiania: Fabritius. s. 264. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 34. 
  3. ^ Hole, Ivar (1950). Hosanger kyrkje og Hosanger prestegjeld gjennom 200 år. s. 18-19. 
  4. ^ Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring. no#: Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Statens trykking. 1992. s. 364-70. ISBN 8258302612. 
  5. ^ Prestegjeld og sogn i Hedmark, arkivverket.no
  6. ^ Endringer i gravferdsloven og kirkeloven - Rundskriv 20.12.2011. regjeringen.no
  7. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023.