Åsnes kirke, 2 km vest for Flisa

Solør prosti var et tjenestedistrikt i Hamar bispedømme i Den norske kirke som omfattet menighetene i den sydøstlige del av Hedmark fylke. Prosten hadde sete på Flisa i Åsnes kommune.

HistorikkRediger

Soløya profastdøme var et prosti i katolsk tid.

Ved kgl. res. av 30. september 1921 ble det foretatt en omfattende omregulering av prostiene i Hamar bispedømme, herunder opprettelsen av Solør prosti. Prostiet ble i 2013 slått sammen med Vinger og Odal prosti til Solør, Vinger og Odal prosti.

Prestegjeld i Solør prostiRediger

Sogn i Solør prostiRediger