Solør prosti

tidligere prosti i Hamar bispedømme

Solør prosti var et tjenestedistrikt i Hamar bispedømme i Den norske kirke som omfattet menighetene i den sydøstlige del av Hedmark fylke. Prosten hadde sete på Flisa i Åsnes kommune.

Åsnes kirke, 2 km vest for Flisa

Historikk rediger

Soløya profastdøme var et prosti i katolsk tid.

Ved kgl. res. av 30. september 1921 ble det foretatt en omfattende omregulering av prostiene i Hamar bispedømme, herunder opprettelsen av Solør prosti. Prostiet ble i 2013 slått sammen med Vinger og Odal prosti til Solør, Vinger og Odal prosti.

Sogn i Solør prosti rediger

Prestegjeld rediger

Fra 2004 ble prestegjeldet som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk det også ut av lovverket.[1]

Kilder rediger

  1. ^ Endringer i gravferdsloven og kirkeloven - Rundskriv 20.12.2011. regjeringen.no