Brandval prestegjeld

Brandval prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Vinger og Odal prosti i Hamar bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet Eidskog sogn i Kongsvinger kommune i Hedmark fylke, og hovedkirken var Brandval kirke.

Brandval kirke

Brandval prestegjeld og dets sogn er nå en del av Kongsvinger kirkelige fellesråd underlagt Vinger og Odal prosti.

Historikk rediger

Brandváll sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Brandval antas å være lagt under Grue prestegjeld i førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.[3]

Ved kgl.res. av 4. august 1863 ble Brandval sogn utskilt fra Grue prestegjeld som eget sognekall, gjeldende fra 13. desember 1863.[4]

Fra 2004 ble prestegjeldet som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk det også ut av lovverket.[5]

Kirkesogn rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende sogn og kirker:[6]

Referanser rediger

  1. ^ Rygh, O. (Oluf) (1900). Norske Gaardnavne. Kristiania: Fabritius. s. 240. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 34. 
  3. ^ Hole, Ivar (1950). Hosanger kyrkje og Hosanger prestegjeld gjennom 200 år. s. 18-19. 
  4. ^ Prestegjeld og sogn i Hedmark, arkivverket.no
  5. ^ Endringer i gravferdsloven og kirkeloven - Rundskriv 20.12.2011. regjeringen.no
  6. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023.