Vinger og Odal prosti

Vinger og Odal Prosti var et tjenestedistrikt i Hamar bispedømme i Den norske kirke som omfattet menighetene i den sydlige del av Hedmark fylke.

HistorikkRediger

Ved kgl. res. av 30. september 1921 ble det foretatt en omfattende omregulering av prostiene i Hamar bispedømme, herunder opprettelsen av Vinger og Odal prosti. Prostiet ble i 2013 slått sammen med Solør prosti til Solør, Vinger og Odal prosti.

PrestegjeldRediger