Sør-Odal prestegjeld

Sør-Odal prestegjeld (Søndre Odalen prestegjeld) var et prestegjeld tilhørende Vinger og Odal prosti i Hamar bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet kirkesognene i Sør-Odal kommune i Hedmark fylke, og hovedkirken var Strøm kirke.

Strøm kirke i Sør-Odal

Sør-Odal prestegjeld og dets sogn er nå en del av Odal kirkelige fellesråd underlagt Vinger og Odal prosti.

Historikk rediger

Straumr sókn í Ódalr[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Odalen prestegjeld går antakelig tilbake til førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.[3]

I Povel Huitfeldts Stiftsbok fra 1574-77 omtales tre kirker i prestegjeldet:

Ved kgl.res. av 10. april 1819 ble Odalen prestegjeld delt i Søndre og Nordre Odalen prestegjeld.

Søndre Odalen prestegjeld dannet grunnlaget for Søndre Odalen formannskapsdistrikt opprettet i 1837.[4]

Fra 2004 ble prestegjeldet som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk det også ut av lovverket.[5]

Kirkesogn rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende sogn og kirker:[6]

Referanser rediger

  1. ^ Rygh, O. (Oluf) (1900). Norske Gaardnavne. Kristiania: Fabritius. s. 175. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 34. 
  3. ^ Hole, Ivar (1950). Hosanger kyrkje og Hosanger prestegjeld gjennom 200 år. s. 18-19. 
  4. ^ Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring. no#: Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Statens trykking. 1992. s. 364-70. ISBN 8258302612. 
  5. ^ Endringer i gravferdsloven og kirkeloven - Rundskriv 20.12.2011. regjeringen.no
  6. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023.