Oslo og Hamar bispedømmes jordebok 1574-77

Oslo og Hamar bispedømmes jordebok 1574-77, også kjent som Povel Huitfeldts Stiftsbok, var en jordebok for det nylig sammenslåtte Oslo bispedømme etter reformasjonen, bestående av det opprinnelige Oslo bispedømme (Oslou stichtt) og nedlagte Hamar bispedømme (Hammer stight). Originaltittelen er Stiftsbog eller Fortegnelse over Kirkenes Gods i Oslo og Hamar Stifter, optaget efter Statholderen Povel Huitfeldts Foranstaltning i Aarene 1574–1577. Povel Huitfeldt ble i 1572 utnevnt i det nyopprettede embedet som stattholder i Norge.[1] Han var også befalingsmann på Akershus festning og lensherre over Akershus len.

Stigß Bogh
Och Richtigh Forteignelße paa Alle Præste-
bolß Tilleggelße och Inndchombst wdj
Oslou och Hammer Stichtter,
Effter Welbiurdige Pouell Huittfeldtzs
Annfordringh Foreferdigedt
Anno 1575

Det kan se ut som om de senere tapte landsdelene i Bohuslen er utelatt i Kolsruds opptrykk fra 1929.

Oslou stichtt rediger

Agger fogderij rediger

Follo fogderij rediger

Mossedalenn rediger

Øffre Borgesøssell Fogderier rediger

Marcker rediger

Nerre Borgesøssels Fogderie rediger

Sckiesøssel Lenn rediger

Brunnlaug Lenn rediger

Thønnssberge Lenn rediger

Bragenness Lhenn rediger

Offuer Rommerrige rediger

Soller rediger

Neder Rommerrige rediger

Hammer stight rediger

Hedemarckenn rediger

Gulbranndtz dallenn rediger

Hadellanndtz Fogderi rediger

Rinngerige rediger

Østerdallenn rediger

Bragness Fogderie rediger

Tellemarkenn rediger

Nummedalß Regennschabff rediger

Se også rediger

Referanser rediger

 1. ^ Statholderembetet 1572-1771 fra Arkivverket/arkivert utgave
 2. ^ (no) «Klyve kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 3. ^ (no) «Mikaelshulens kirked». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 4. ^ (no) «Egge kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 5. ^ (no) «Lund kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 6. ^ (no) «Kjos kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 7. ^ (no) «Tønsaker kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 8. ^ (no) «Drognes kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 9. ^ (no) «Auli middelalderske kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 10. ^ (no) «Henni kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 11. ^ (no) «Frøyhov kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 12. ^ (no) «Berger kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 13. ^ (no) «Furulund kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 14. ^ (no) «Gudleiv Asaks kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 15. ^ (no) «Hommelstad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 16. ^ (no) «Bleiken kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 17. ^ (no) «Hove kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 18. ^ (no) «Bjørge kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 19. ^ (no) «Hovland kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 20. ^ (no) «Kjos kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 21. ^ (no) «Bilden kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 22. ^ (no) «Horgen kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 23. ^ (no) «Kovadøl kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 

Kilder rediger

Autoritetsdata