Åpne hovedmenyen
Tynset kirke

Nord-Østerdal prosti er et prosti i Hamar bispedømme. Prosten har sete på Tynset.

Prostiet er inndelt i følgende kirkelige fellesråd og sogn. Sognet er grunnenheten i Den norske kirke.

Fellesråd og sokn i Nord-Østerdal prostiRediger

Se ogsåRediger