Åmot prestegjeld

Åmot prestegjeld var et prestegjeld i Sør-Østerdal prosti i Hamar bispedømme. Det omfattet det Åmot kommune, men bestod tidligere også av Stor-Elvdal og Rendalen. I 1741 ble Rendalen prestegjeld utskilt, i 1873 Stor-Elvdal prestegjeld. I 1880 ble Osen annekssogn i Trysil prestegjeld delt i Nordre og Søndre Osen sogn, og det førstnevnte overført til Åmot.

Åmot kirke

Prestegjeldet besto i den siste periode av tre sogn: Åmot, Nordre Osen og Deset. Fra 2004 ble prestegjeldet som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke.

Åmot sognRediger

Kirken i Åmot sogn var Åmot kirkeRena. Sognet har navn etter gården Åmot (gln. Ámót, «åmøte», etter Renas sammenløp med Glomma)

Sogneprester i Åmot sognRediger

  • 1540–1550: Oluf Eriksen
  • 1550–1579: Peder Gyrdsen
  • 1580–1591: Kjeld Jensen
  • 1593–1622: Jakob Svantesen
  • 1622–1646: Jakob Pedersen Rise
  • 1646–1685: Jens Bondesen
  • 1685–1728: Oluf Jensen Hornemann

Deset sognRediger

Kirken i Deset sogn var Deset kirke. Sognet har navn etter gården Deset.

Nordre Osen sognRediger

Kirken i Nordre Osen sogn var Nordre Osen kirke.