Nordre Osen

Nordre Osen er et liten bygd med ca. 300-400 innbyggere. Bygden ligger øst i Åmot kommune i Innlandet fylke. Nordre Osen har hatt en kraftig nedgang i innbyggertallet, men i de senere årene har det blitt et populært feriested og det har blitt bygget mange hytter der. På sentrumet Nesset, eller Osnesset, er det to kirker, en butikk, svømmehall og oppvekstsenter.

Nordre Osen gamle kirke står fortsatt ved siden av den nye.