Elverum

kommune i Innlandet

Elverum er en kommune i Østerdalen i Innlandet. Elverum grenser mot kommunene Åmot i nord, Trysil i nordøst, Våler i sør og Løten i vest.

Elverum
Leiret Elverum.jpg
Storgata i Elverum

Våpen

Kart over Elverum

LandNorge Norge
FylkeInnlandet
Statuskommune
Innbyggernavnelverumsing, elverumsokning
Grunnlagt1838
Adm. senterElverum
Areal
 – Totalt
 – Land
 – Vann

1 229,28 km²[2]
1 209,14 km²[1]
20,14 km²[1]
Befolkning21 435[3] (2022)
Bef.tetthet17,73 innb./km²
Antall husholdninger10 222
Kommunenr.3420
NettsideNettside
Politikk
OrdførerLillian Skjærvik (Ap) (2019)

Elverum
60°53′00″N 11°34′00″Ø

Elverum kommune dekker 1229 km² og store deler av dette er dekket av skog.

Det bor 21 086 innbyggere i Elverum kommune[når?]; mens kommunesenteret Elverum per 1. januar 2022 hadde 15 432[4] innbyggere. Kommunen har hatt en jevn vekst i innbyggertallet gjennom hele etterkrigstiden.[5] Folkeveksten skyldes i særlig grad økt offentlig tjenesteyting[6], gjennom Sykehuset Innlandet, Høgskolen i Innlandet og Forsvaret.

Håndballaget Elverum Håndball og fotballaget Elverum Fotball kommer fra Elverum.

GeografiRediger

Elverum ligger i Sør-Østerdal i Østerdalen som deles av elven Glåma. Kommunen består av mye skog, men det er også større flater og kulturlandskap med jordbruksområder i Heradsbygd og Jømna sør for tettstedet Elverum. Dyrket areal er i stor grad lagt på elveavsetninger langs Glåma. Lenger øst er det mange flotte berg og store skogsområder med et rikt dyreliv som brukes som turområder og til jakt og fiske.

Boligfelta i tettstedet Elverum er Hanstad, Mastmoen, Fjeldsetlia, Bryggeriberget, Leiret, Øverleiret, Ydalir, Vestad, Løvbergsmoen, Søbakken, Strandstykket og Strandmoen. Bygdene ellers i Elverum er Jømna, Melåsberget, Sørskogbygda, Hernes, Bergeberget, Nordskogbygda, Heradsbygd og Strandbygda.

KlimaRediger

Elverum har innlandsklima med relativt lite nedbør, kalde vintrer, varme somrer og betydelige forskjeller mellom dag- og nattetemperaturen i sommerhalvåret. Normalverdier for perioden 1961−1990 er gitt i tabellen nedenfor.

Normaler for Elverum (190 moh.)[7] Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des År
Temperaturnormal (°C) −10,0 −8,7 −3,1 2,3 9,0 14,2 15,0 13,5 8,3 3,6 −3,3 −8,2 2,7
Nedbør (mm) 38 30 33 36 54 71 85 75 76 69 58 45 670

BefolkningRediger

Det bor 21 292 personer i Elverum kommune.[når?] I kommunen er det to tettsteder; Elverum, per 1. januar 2022 hadde 15 432[4] innbyggere, og Heradsbygd med 405 innbyggere[når?].[8] 18 063 av kommunens innbyggere bor på østsida av Glåma, mens det bor 3 229 på vestsida.

Befolkningsfordeling i Elverum kommune[9]
Område Innbyggertall % av kommunen
Elverum 15 428 72,5%
Heradsbygda 1 589 7,5%
Hernes 1 477 6,9%
Sørskogbygda 1 056 5,0%
Jømna-Melåsberget 561 2,6%
Strandbygda 397 1,9%
Nordskogbygda 238 1,1%
Resten av kommunen 546 2,6%
Befolkningsfordeling i Elverum by[9]
Bydel Innbyggertall % av byen
Søbakken 2 908 18,5%
Vestad 2 476 16,1%
Hanstad 2 456 15,9%
Nordleiret 2 016 13,1%
Fjeldset 1 868 10,9%
Øverleiret-Ydalir 1 319 8,6%
Leiret 1 020 6,6%
Mastmoen 853 5,5%
Løvbergsmoen 543 3,5%

PolitikkRediger

Kommunestyrevalget 2019Rediger

Parti Prosent Stemmer Mandater i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Arbeiderpartiet 35,7 −6,5 3 539 −495 13 −1 3
Senterpartiet 23,8 +13,2 2 355 +1 341 8 +4 2
Høyre 12,1 −15,5 1 202 −1 440 4 −6 1
Sosialistisk Venstreparti 10,2 +5,5 1 006 +557 4 +2 1
Fremskrittspartiet 7,8 +1,3 773 +153 3 +1 1
Miljøpartiet De Grønne 4,3 +1,5 430 +163 2 +1 1
Pensjonistpartiet 2,7 +2,7 269 +269 1 +1
Kristelig Folkeparti 2,0 +2,0 195 +195 −1
Venstre 1,4 −1,7 137 −130
Andre −2,4 −229 −1
Valgdeltakelse/Total 60,2 % 10 106 35 9
Ordfører: Lillian Skjærvik (Ap) Varaordfører: Eldri Svisdal (SV)
Merknader: Kilde:[10] og[11]

Kommunestyrevalget 2015Rediger

Parti Prosent Stemmer Mandater i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Arbeiderpartiet 42,3 +3,1 4 034 14 3
Høyre 27,7 −8,3 2 642 10 −3 2
Senterpartiet 10,6 +5,4 1 014 4 +2 1
Fremskrittspartiet 6,5 −1,4 620 2 −1 1
Sosialistisk Venstreparti 4,7 +1,5 449 2 +1 1
Venstre 3,1 −0,3 292 1 1
Miljøpartiet De Grønne 2,8 +2,4 267 1 +1
Team Elverum - Politikk for by og bygd 2,4 −0,7 229 1
Andre −1,8
Valgdeltakelse/Total 58,6 % 9 641 35 9
Ordfører: Erik Hanstad (H) Varaordfører: Arnfinn Uthus (Sp)
Merknader: Kilde: valgresultat.no og Elverum kommune

SamfunnRediger

 
Elvarheim, som er rådhuset i Elverum.
 
Elverum stasjon er en jernbanestasjon for både Rørosbanen og Solørbanen. Stasjonen ligger på Vestad

UtdanningRediger

Kommunen har ni grunnskoler, deriblant én kombinert barne- og ungdomsskole og én sentral ungdomsskole.

Elverum videregående skole (ELVIS) er en av Innlandets største videregående skoler, og hadde i 2021 i alt 1150 elever fordelt på ni studieretningsfag.[12] Skolen ble bygget i 1975, på tomten som tidligere ble brukt av Elverum kommunale høyere allmennskole (EKHAS).

Høgskolen i Innlandet (INN) har sentraladministrasjon og en avdeling på Campus Elverum, plassert i det nye Terningen Arena. Avdeling for folkehelsefag ligger her, med ca. 110 ansatte og 1300 studenter. På INN kan man utdanne seg i blant annet sykepleiefag, psykisk helse, idrett og friluftsliv.[13] Fra 1892 lå lærerskolen på Elverum ved Torvet, men om lag 100 år senere ble undervisningen flyttet til Campus Hamar.

Elverum folkehøgskule har 130 elevplasser og ligger langs Strandbygdvegen. Skolen har ni ulike linjevalg og 30 valgfag.[14]

Skoler i Elverum kommune
Type Skole Antall elever Område
Folkehøgskole Elverum folkehøgskule 130[15] Leiret / Elverum sentrum
Ungdomsskole Elverum ungdomsskole 598[16] Leiret / Elverum sentrum
Videregående skole Elverum videregående skole 1150[17] Leiret / Elverum sentrum
Barneskole Frydenlund skole 205[18] Leiret / Elverum sentrum
Barne- og ungdomsskole Hanstad barne- og ungdomsskole 470[19] Hanstad
Barneskole Hernes skole 152[20] Hernes
Barneskole Lillemoen skole 146[21] Heradsbygd
Barneskole Søbakken skole 325[22] Søbakken
Barneskole Sørskogbygda skole 74[23] Sørskogbygda
Barneskole Vestad skole 234[24] Vestad
Barneskole Ydalir skole 213[25] Ydalir

ForsvaretRediger

I Elverum ligger militærleiren Terningmoen, som sammen med Rena leir utgjør Østerdal Garnison. Terningmoen var tidligere standkvarter for bl.a. Skyte- og vinterskolen, Oppland Regiment og Infanteriinspektoratet.

I dag huser Terningmoen blant annet Gardeskolen (rekruttskolen for Hans Majestet Kongens Garde), deler av Hærens våpenskole (deriblant Forsvarets Vinterskole), Krigsskolen (førsteårskullet for gjennomgående), Heimevernet, AFA[klargjør]-kontoret med mer. Opplandske Heimevernsdistrikt 05 (HV-05) har sitt hovedkvarter på Terningmoen.

Terningen Arena (ved Terningmoen) er et militært/sivilt samarbeidsprosjekt om et flerbruksanlegg for blant andre Forsvaret, Høgskolen, kommunen og Hjelpemiddelsentralen.

NæringslivRediger

Kommunen er «skoghovedstaden» på Østlandet, med flere mindre treindustribedrifter, her er hovedkontor for Glommen skogeierforening og regionkontor for Norsk skogbruksforening. Kommunen har to glassforedlingsbedrifter, næringsmiddelindustri, produksjon av legemidler/kosmetikk og sagbruk. Metallstøperi, betongbedrifter og grustak finnes også. I sentrum er det to kjøpesenter og på Vestad finnes bil-, maskin-, møbel- og byggevaresalg.

HistorieRediger

Grunnen til Elverum sentrums («Leiret») beliggenhet, er Christiansfjeld festning. Soldater kom dit for å bosette seg, og etterhvert som det kom flere soldater, kom det også kremmere og salgsmenn. Dette dannet grunnlaget for befolkningsveksten.

Idre og SärnaRediger

De svenske grensebygdene Idre og Särna i Dalarnas län var tidligere del av Norge under Elverums administrasjon. Disse bygdene ble annektert av svenskene under ett kupp i 1644. Bygdene ble ikke offisielt bekreftet som en del av Sverige før grensereguleringen i 1751. I 1675 samlet kaptein Frantz Wilhelm Volkersahm et kompani på 60 frivillige menn fra Østerdalen for å «gjenerobre» Idre og Särna, og returnere bygdene til Norge. Turen deres ble en ren plyndringstokt, og de tidligere norske bygdene ble ikke returnert til norsk overherredømme.[26]

Militærets historie i ElverumRediger

På 1600-tallet begynte den norske hær å utarbeide et stort fortifikasjonsnettverk mot grensa mellom Sverige. Terningen skanse på vestsida av Glåma ble bygget i 1673 og var forsvarets nordligste flanke i et stort forsvarssystem som strakte seg helt fra Halden til Elverum. Hovedformålet med disse fortifikasjonene var å beskytte vitale landsdeler hvis det brøt ut krig med Sverige. Hammersborg skanse ble anlagt i 1683 og skiftet navn til Christiansfjeld festning under kong Christian V av Danmark og Norges inspeksjon av skansen i 1685. Festningen var fast bemannet med en garnison av varierende størrelse ettersom hvor spent situasjonen mellom Danmark-Norge og Sverige var. I 1689 var det 1000 mann stasjonert på festningen. Festningen ble nedlagt i 1742, men ble igjen satt i bruk og bemannet i 1811 før den ble nedlagt for godt i 1815.[26]

På Elverum folkehøgskole den 9. april 1940, samme dag som Tyskland invaderte Norge sa kong Haakon sitt berømte nei til den tyske sendemannen Bräuer. Og det var her – og på Hamar – at stortingspresident C. J. Hambro holdt de to siste stortingsmøtene i frihet samme dag. Møtet munnet ut i Elverumsfullmakten. Den 11. april, utslettet 19 tyske bombefly det meste av bydelen Leiret. 41 mennesker omkom. Konge og regjering flyktet videre til Nybergsund i Trysil som også ble bombet.

Terningmoen ble oppretta som ekserserplass for Østerdalens bataljon i 1879. Militærleiren utgjør nå Østerdal Garnison sammen med Rena leir i nabokommunen Åmot.

Elverum erklærte seg som by 30. september 1996.

KulturRediger

 
Fra Glomdalsmuseet
 
Nybrua i Elverum

TusenårsstedRediger

Kommunens tusenårssted var Rådhusplassen, som ble restaurert i 2007. I den tilliggende Elvarheimparken ble Tusenårstreet plantet; dette var et asketre.

MuseerRediger

Det nasjonale Norsk Skogmuseum og distriktsmuseet Glomdalsmuseet ligger på hver sin side av Glomma ved Elverum sentrum, heholdsvis i Leiret og på Vestad. Museene er knyttet sammen med bruer til museumsøya Prestøya som eies av Skogmuseet, hvor det er en større samling koier, staller, ljørkoier og andre skoghusvær. I begynnelsen av august arrangeres de årlige Nordiske jakt- og fiskedager. Glomdalsmuseet har utstilt en vesentlig bygningsmasse fra Østerdalen og Glåmdalen med tradisjonsbygg. Glomdalsmuseet har også nasjonal utstilling om taternes kultur og historie, Latjo Drom. Uteområdene på begge museene er velegnet til fotturer, i tillegg til mer kulturhistorisk orienterte aktiviteter.

GallerierRediger

 • Galleri T ble etablert i 2016 på adressen Gamle Trysilveg 3b. Galleriet huser en permanent salgsutstilling med bilder fra mer enn 30 kjente norske kunstnere, og har eget rammeverksted og kafé.[27]
 • Galleri Nysted på den gamle gården Nysted midt i sentrum er base for Elverum Kunstforening.[28] Galleriet viser utstillinger av kunstnere fra alle kanter av Norge.[29]

Andre severdigheterRediger

Festivaler og aktiviteterRediger

 • Grundsetmartn første uke i mars er et av landets eldste markeder, nevnt allerede i Færøyingasaga. Tradisjonelt var dette et møtested hvor hester, korn fra flatbygdene og kolonialvarer fra det sentrale østlandet ble solgt eller byttet mot skinn og andre handelsvarer fra dalene (Østerdalen og Gudbrandsdalen). I dag er det i stadig større grad et marked som alle andre, selv om det fremdeles omsettes skinn og landbruksmaskiner.
 • Movies on War arrangeres årlig i slutten av november. Filmfestivalen har blitt arrangert siden 2011.
 • Festspillene i Elverum arrangeres årlig i begynnelsen av august. Ungdomssymfonikerne er et fast innslag i festspillene.
 • Volumfestivalen ble avholdt årlig i Elvarheimsparken og på diverse klubbscener i byen. Den ble i 2018 arrangert for trettende og siste gang.
 • Starmoen Fritidspark øst for sentrum rommer Nordens største utendørs go-kartsenter, 18-hulls golfbane, travbane, motorcrossanlegg, småflyplass, Rikssenteret for seilfly i Norge, hyttelandsby, med mer.

IdrettRediger

Elverum Håndball ble seriemestre i håndball for herrer i sesongene 2012/2013, 2016/2017, 2017/2018 og 2019/2020. Laget ble i mange år trent av senere landslagssjef Christian Berge.

Idrettslag i kommunenRediger

Kjente elverumsingerRediger

 
Kunstneren Gerhard Munthe og hans søster Margrethe Munthe vokste opp i Elverum
 
Roy Sætre Khantatat aka. Roy Khan

ReferanserRediger

 1. ^ a b «09280: Areal (km²), etter region, arealtype, statistikkvariabel og år». Statistisk sentralbyrå. 1. januar 2020. 
 2. ^ «Arealstatistikk for Norge». Kartverket. 1. januar 2020. 
 3. ^ «Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986 - 2022». Statistisk sentralbyrå. 24. februar 2022. 
 4. ^ a b «Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune.». Statistisk sentralbyrå. 14. desember 2022. Besøkt 21. desember 2022. 
 5. ^ «Høy befolkningsvekst i kommunene». ssb.no (norsk). SSB. 21. mars 2013. Besøkt 28. april 2021. «Statistikken som viser befolkningsutviklingen i kommunene siden 1951 er nå oppdatert med tall for 2012. Folketallet er fortsatt på vei oppover, og veksten var på 1,3 prosent i fjor. Det er den nest høyeste prosentvise veksten siden 1920-tallet, og en av de aller høyeste i Europa.» 
 6. ^ SSB Arkivert 14. desember 2004 hos Wayback Machine.
 7. ^ eklima.no Arkivert 14. juni 2004 hos Wayback Machine.
 8. ^ «Tettsteders befolkning og areal». SSB. Besøkt 29. juli 2021. 
 9. ^ a b «04317: Grunnkretsenes befolkning (G) 1999 - 2021». PX-Web SSB (norsk). Besøkt 29. juli 2021. [død lenke]
 10. ^ valgresultat.no|valgresultat.no
 11. ^ «Møte i kommunestyret den 16.10.2019». Elverum kommune. 
 12. ^ «Om Elverum vgs - Elverum videregående skole». www.elverum.vgs.no. Besøkt 24. april 2021. 
 13. ^ Campus Elverum Arkivert 29. oktober 2011 hos Wayback Machine.
 14. ^ «Elverum folkehøgskole | Utfordre deg selv på én av ni varierte linjer». Elverum folkehøgskole. Besøkt 28. april 2021. 
 15. ^ «Elverum folkehøgskole | Livet på folkehøgskole | Hva gjør man på skolen?». Elverum folkehøgskole. Besøkt 24. april 2021. 
 16. ^ nsr.udir.no. Utdanningsdirektoratet https://nsr.udir.no/enhet/1006593#/. Besøkt 24. april 2021. 
 17. ^ «Om Elverum vgs». www.elverum.vgs.no. Elverum videregående skole. Besøkt 24. april 2021. 
 18. ^ «Frydenlund skole». Nasjonalt skoleregister. Utdanningsdirektoratet. Besøkt 30. juli 2022. 
 19. ^ «Hanstad barne- og ungdomsskole». Nasjonalt skoleregister. Utdanningsdirektoratet. Besøkt 30. juli 2022. 
 20. ^ «Hernes skole». Nasjonalt skoleregister. Utdanningsdirektoratet. Besøkt 30. juli 2022. 
 21. ^ «Lillemoen skole». Nasjonalt skoleregister. Utdanningsdirektoratet. Besøkt 30. juli 2022. 
 22. ^ «Søbakken skole». Nasjonalt skoleregister. Utdanningsdirektoratet. Besøkt 30. juli 2022. 
 23. ^ «Sørskogbygda skole». Nasjonalt skoleregister. Utdanningsdirektoratet. Besøkt 30. juli 2022. 
 24. ^ «Vestad skole». Nasjonalt skoleregister. Utdanningsdirektoratet. Besøkt 30. juli 2022. 
 25. ^ «Ydalir skole». Nasjonalt skoleregister. Utdanningsdirektoratet. Besøkt 30. juli 2022. 
 26. ^ a b Olav Sæter, Ottar Evensen, Tore Fossum (1998). «Alfarheim - Elverum mot by». Elverum historielag. Besøkt 28.04.2021. 
 27. ^ «Galleri T». Tunet Elverum. Besøkt 28. april 2021. 
 28. ^ «Om Nysted». www.elverumkunstforening.no. Besøkt 30. juli 2022. 
 29. ^ «Elverum Kunstforening». www.elverumkunstforening.no. Besøkt 28. april 2021. 

Eksterne lenkerRediger