Felleskjøpet

gruppe av norske samvirkeforetak

Felleskjøpet er et merkevarenavn brukt av noen selvstendige innkjøpssamvirker knyttet til landbruket. Det er i dag to uavhengige, kooperative selskaper eid av medlemmene i sitt geografiske nedslagsfelt, som bruker merkenavnet Felleskjøpet. Felleskjøpene er den viktigste leverandøren av driftsmidler til det norske landbruket og er i tillegg den største kjøperen av norskprodusert korn.

Felleskjøpet
Org.formSamvirke
BransjeDetaljhandel, jordbruk
Etablert5. februar 1896
HovedkontorOslo
LandNorge
Nettsted Offisielt nettsted (no)

Forløperen til dagens Felleskjøpet Agri, var «Landhusholdningsselskapernes Fællesindkjøbsforening», som ble grunnlagt 5. februar 1896. Siden den gang ble det grunnlagt mange ulike Felleskjøp rundt om i Norge. Mange av dem er i dag fusjonert inn i Felleskjøpet Agri.

Felleskjøpenes hovedmål rediger

Felleskjøpene er innkjøpssamvirker eid av medlemmene/bøndene og har som formål å gi størst mulig nytte til medlemmene.

To selskaper rediger

Merkenavnet Felleskjøpet blir i dag brukt av to uavhengige, bondeeide selskaper.

Felleskjøpenes fellesselskaper rediger

Norske Felleskjøp (NFK) rediger

Norske Felleskjøp ble vedtatt avviklet fra 1. januar 2021, og virksomheten ble overført til Felleskjøpet Felleskjøpet Agri SA, og er i dag en egen avdeling for næringspolitikk og markedsregulering.

Felleskjøpet Fôrutvikling (FKF) rediger

Felleskjøpet Fôrutvikling er felleskjøpenes eget selskap for forskning og utvikling av fôrmidler til husdyr. Selskapet ble opprettet i 1992 og er lokalisert i Trondheim.

Samarbeid gjennom samvirke rediger

Fra midten av 1800-tallet var det et sterkt økende behov for innkjøp av driftsmidler som gjødsel, foredlet såfrø, kraftfôr, industriproduserte maskiner til landbruket. Inspirert av ideer om samarbeid gjennom samvirke ble forløperne til dagens felleskjøp stiftet ved inngangen til det forrige århundre.

Felleskjøpene er som samvirkeorganisasjoner eid av medlemmene/bøndene. Det er medlemmene som er eierne av selskapet, men utsalgsstedene til selskapene er åpne for alle. Felleskjøpene har som formål å være til størst mulig nytte for medlemmene. Felleskjøpene er medlemmer i Norsk Landbrukssamvirke, en interesseorganisasjon for 13 landsomfattende samvirkeorganisasjoner, blant annet TINE og Nortura.

Felleskjøpenes viktigste produktområder er kraftfôr, korn, gjødsel, såvarer, maskinvarer, forbruksartikler til landbruket og faglig kompetanse.

Eksterne lenker rediger