Felleskjøpet

norsk samvirkeforetak

Felleskjøpet er en gruppe av uavhengige, kooperative selskaper eid av medlemmene i sitt geografiske nedslagsfelt. Felleskjøpene er den viktigste leverandøren av driftsmidler til det norske landbruket og er i tillegg den største kjøperen av norskprodusert korn.

BransjeLandbruk
Hovedkontor Lillestrøm
Nettsted Offisielt nettsted

Felleskjøpets hovedmålRediger

Felleskjøpet skal bidra til å bedre medlemmenes økonomi på kort og lang sikt, gjennom innkjøp, foredling, salg og distribusjon av driftsmidler, forbruksartikler og tjenester til landbruket.

Regionale selskaperRediger

Felleskjøpet består av to uavhengige, bondeeide selskaper i to geografiske områder.

Felleskjøpenes fellesselskaperRediger

Norske Felleskjøp (NFK)Rediger

Norske Felleskjøp er vedtatt avviklet fra 1. jan 2021, og virksomheten vil bli overført til Felleskjøpet Felleskjøpet Agri SA.

Felleskjøpet Fôrutvikling (FKF)Rediger

Felleskjøpet Fôrutvikling er felleskjøpenes eget selskap for forskning og utvikling av fôrmidler til husdyr. Selskapet ble opprettet i 1992 og er lokalisert i Trondheim.

Samarbeid gjennom samvirkeRediger

Fra midten av 1800-tallet var det et sterkt økende behov for innkjøp av driftsmidler som gjødsel, foredlet såfrø, kraftfôr, industriproduserte maskiner til landbruket. Inspirert av ideer om samarbeid gjennom samvirke ble forløperne til dagens felleskjøp stiftet ved inngangen til det forrige århundre.

Felleskjøpene er som samvirkeorganisasjoner eid av medlemmene/bøndene. Det er medlemmene som er brukere, og felleskjøpene har som formål å gi størst mulig nytte til medlemmene. Felleskjøpene er medlemmer i Norsk Landbrukssamvirke, en interesseorganisasjon for 13 landsomfattende samvirkeorganisasjoner – blant annet TINE og Nortura.

Fakta om felleskjøpeneRediger

  • Felleskjøpene består av to uavhengige, bondeeide selskap som operer i to geografiske områder
  • Bedriftene er organisert etter samvirkeprinsippene
  • Totalt antall medlemmer er 52 000 (2016)
  • Felleskjøpenes viktigste produktområder er; kraftfôr, korn, gjødsel, såvarer, maskinvarer, forbruksartikler til landbruket og faglig kompetanse
  • Felleskjøpene har til sammen 3 596 ansatte
  • Felleskjøpene har 231 butikker og ca. 50 kornmottak spredt over hele landet
  • Samlet omsetning i 2016 var 17,24 milliarder kroner

Eksterne lenkerRediger