Norsk Landbrukssamvirke

norsk interesseorganisasjon for bondeeide samvirkebedrifter i landbruket

Norsk Landbrukssamvirke er en interesseorganisasjon for de bondeeide samvirkeforetakene i Norge. Et landbrukssamvirke, eller et landbrukskooperativ, er en strategisk allianse mellom enkeltbønder for å kunne løse en oppgave i fellesskap. Organisasjonen ble stiftet 1. januar 1989.

Norsk Landbrukssamvirke
Org.formForening/lag/innretning
Org.nummer970142711
Stiftet1. januar 1989
LandNorge
HovedkontorOslo
Medlemmer16 bondeeide samvirkebedrifter
UndergrupperNorsk Landbrukssamvirke servicekontor AS
Nettstedlandbruk.no (no)

Norsk Landbrukssamvirke Servicekontor AS er et heleid datterselskap av Norsk Landbrukssamvirke. Et tidligere navn for samvirket var Landbrukssamvirkets Felleskontor.

Bakgrunn rediger

Før samvirkene ble etablert solgte bøndene varer hver for seg fra egen gård. Hver enkelt bonde hadde liten makt til å påvirke verdikjeden. Bøndene hadde lav kjennskap til markedet, ble ofte presset på pris og fikk ikke ta del i verdiskapningen som foregikk lenger ut i verdikjeden. Ved å organisere seg i samvirker ble makten deres styrket. Gjennom samvirkene kunne bøndene samle inn varer, foredle dem og forhandle priser med oppkjøpere og kjøpmenn. Opprettelsen av samvirke ga bøndene økt markedsmakt.

Verdiskapningen som foregår i verdikjeden for mat har stor betydning for næringsgrunnlag og bosetting ute i distriktene. Eierne av samvirkebedriftene bor spredt over hele landet, og bedriftene har anlegg i alle regioner. Overskuddet som skapes gjennom foredlingen og salg bringes tilbake til samvirkebøndene. At disse bedriftene er organisert som samvirker garanterer for et langsiktig nasjonalt eierskap.

Virksomheten rediger

Norsk Landbrukssamvirke har som mål å jobbe for gode og forutsigbare rammebetingelser for norsk landbruksbasert matproduksjon. Organisasjonen driver næringspolitisk arbeid, tilbyr kompetansebygging til tillitsvalgte i medlemsbedriftene og jobber med forskning og innovasjon. 

Medlemsbedriftene rediger

Hovedaktiviteten til medlemsbedriftene er knyttet til matproduksjon basert på norske råvarer kjent gjennom merkevarer som TINE, Gilde, Prior og HOFF. Medlemmene har også en betydelig forretningsvirksomhet innen skogbruk, fôr, avl, rådgiving, bank, forsikring og innkjøp. Samlet har medlemsbedriftene en omsetning på rundt NOK 75 milliarder og ca. 16 000 ansatte.[trenger referanse] Medlemmene deles i kategoriene salgssamvirke, innkjøpssamvirke, avlssamvirke og bank/forsikringssamvirke. Alle bortsett fra Gjensidige er 100 % eid av norske bønder.

Salgssamvirker rediger

Innkjøpssamvirker rediger

Avlssamvirker rediger

Bank- og forsikringssamvirker rediger

Annet rediger

Eksterne lenker rediger