Norsk Sau og Geit

organisasjon

Norsk Sau og Geit (NSG) er en faglig medlemsorganisasjon for saue- og geiteholdere i Norge. Fra den ble stiftet 12. mars 1947 og til 2005 het organisasjonen Norsk Sau- og Geitalslag.[1] Organisasjonen er landsdekkende og omfatter per 4. juli 2016 18 fylkeslag (Oslo mangler) og 365 lokallag, med til sammen over 11 000 medlemmer.

NSG jobber for å ivareta småfeholdernes interesser, og virksomheten omfatter medlemskontakt, tidsskriftproduksjon, administrasjon, utviklingsarbeid innen avl av sau og geit og en rekke oppgaver innen utmarks- og beitebruk. NSG er dessuten raseklubb i Norge for de to gjeterhundrasene border collie og working kelpie, og som sådan tilsluttet Norsk Kennel Klub (NKK) gjennom en avtale fra 1985.

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger