Felleskjøpet Rogaland Agder

Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) ble etablert av bønder i Rogaland som «Stavanger Amts Landhusholdningsselskab» i 1899. Virksomheten ble utviklet, og nye lag og områder ble med i samvirkeforetaket som i dag heter Felleskjøpet Rogaland Agder og dekker et område som strekker seg fra Sunnhordland til og med Aust-Agder. FKRAs grunnleggende misjon, §2 i vedtektene er: «...styrkja medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt...», altså økt lønnsomhet for bonden.

Felleskjøpet Rogaland Agder produserer og selger kraftfôr, gjødsel og såvarer. Virksomheten har produksjonsanlegg for kraftfôr i Stavanger (Kvalaberg), produksjon på (Lagmannsholmen) ble lagt ned 2012. Det tas imot korn fra lokale produsenter på produksjonsanleggene og ved noen lokale kornmottak. FKRA tok tidlig sin rolle i verdikjeden for mat på alvor. Slagordet «Med mat i tankene» er godt synlig i omgivelsene grunnet bilene med kraftfôr.

Felleskjøpet Rogaland Agder selger også traktorer og maskiner, innendørsmekanisering for driftsbygninger, butikkvarer og verkstedtjenester både til landbruket og til andre kunder. Butikkene («FK butikken») har økende salg til forbrukermarkedet, spesielt innen kjæledyr, hage og diverse småmaskiner. FKRA har i alt 18 butikker, 9 traktorverksteder og ett verksted for innendørsmekanisering lokalisert fra Sunnhordland i nord til Tvedestrand i sør.

Selskapet er fordelt på ca. 400 årsverk. Hovedkontoret ligger i Hillevåg i Stavanger, mens maskindivisjonen ledes fra Klepp. Virksomheten er medlem av interesseorganisasjonen Norsk Landbrukssamvirke.

Eksterne lenkerRediger