Østerdalen

dalføre på Østlandet
Glåmas løp, med nødbørsfeltet avmerket.

Østerdalen er et av de store dalførene på Østlandet, mellom Gudbrandsdalen i vest og riksgrensen mot Sverige i øst. Hele dalføret ligger i Innlandet fylke, og følger Glåma fra Røros til Elverum. Sør for Elverum kalles dalføret Glåmdalen.

De største sidedalene er Rendalen, Folldal og Atndalen. Distriktet Østerdalen, av og til Østerdalene, omfatter også sidedalene og Kvikne, Engerdal og Trysil, som ikke har avløp til Glåma. Østerdalen er preget av rolige landskapsformer og avrundede fjell. Dalføret er for det meste dekt av furuskog. Typisk for Østerdalen er at store deler av skogbunnen er dekt av reinlav, særlig arten kvitkrull.

Østerdalen dekker elleve kommuner med til sammen 50 906 innbyggere (1. januar 2015)[1] og et samlet areal på 19 389 km². Regionsenter i sør er Elverum, i nord Tynset.

KommunerRediger

Østerdalen er inndelt i 11 kommuner.

Nummer[2] Kart Navn Adm.senter Folketall[3] Areal[4] Målform[5] Ordfører Parti
3420   Elverum Elverum 21 254 1 229,33 Nøytral Lillian Skjærvik Arbeiderpartiet
3421   Trysil Innbygda 6 627 3 014,43 Bokmål Ole Martin Norderhaug Ap
3422   Åmot Rena 4 356 1 339,85 Bokmål Espen André Kristiansen Ap
3423   Stor-Elvdal Koppang 2 419 2 165,93 Bokmål Even Moen Sp
3424   Rendalen Bergset 1 780 3 179,56 Bokmål Norvald Illevold Ap
3425   Engerdal Engerdal 1 268 2 196,61 Bokmål Lars Erik Hyllvang Sp
3426   Tolga Tolga 1 562 1 122,63 Nøytral Ragnhild Aashaug Sp
3427   Tynset Tynset 5 578 1 879,63 Nøytral Bersvend Salbu SV
3428   Alvdal Alvdal 2 432 942,55 Nøytral Svein Borkhus Ap
3429   Folldal Folldal 1 545 1 277,77 Nøytral Egil Eide Sp
3430   Os Os 1 891 1 040,48 Nøytral Arnfinn Nergård Sp

KommuneinndelingshistorikkRediger

I 1838 ble Østerdalen inndelt i kommunene Elverum, Trysil, Åmot, Stor-Elvdal, Rendal, Tynset, Tolga og Kvikne.[6] I 1864 ble Lille Elvedalen (Alvdal) skilt ut fra Tynset, og i 1913 ble Folldal skilt ut fra Alvdal. I 1880 ble Rendal delt i Ytre og Øvre Rendal (gjenforent i 1965). I 1890 ble Sollia overført fra Oppland til Hedmark (innlemmet i Stor-Elvdal i 1965). I 1911 ble Engerdal opprettet (med deler fra Trysil, Øvre Rendal, Ytre Rendal, Tolga og Røros). Os ble utskilt fra Tolga i 1926. I 1966 ble Kvikne delt mellom Tynset og Rennebu (i Sør-Trøndelag).

Regionale inndelingerRediger

Østerdalen deles ofte inn i Sør-Østerdal, med Elverum som sentrum, og Nord-Østerdal, med Tynset som sentrum.

Geistlig inndelingRediger

Begge disse prostiene ligger under Hamar bispedømme.

Judisiell inndelingRediger

Begge disse tingrettene ligger under Eidsivating lagdømme.

Interkommunal inndelingRediger

Tidligere sivil inndelingRediger

Begge disse fogderiene lå under Hedemarkens amt.

TettstederRediger

Tettsteder i Østerdalen, rangert etter innbyggertall 1. januar 2013 (kommune i parentes):[7]

ByerRediger

Elverum fikk bystatus i 1996 gjennom kommunestyrevedtak.

PolitikkRediger

Stortingsvalg 2017Rediger

Valgresultat ved Stortingsvalget 2017 i Østerdalen:[8]

Parti Stemmetall %
Senterpartiet 9 586 32,1
Arbeiderpartiet 9 345 31,3
Høyre 3 998 13,4
Fremskrittspartiet 3 025 10,1
Sosialistisk Venstreparti 1 645 5,5
Venstre 554 1,9
Miljøpartiet De Grønne 539 1,8
Kristelig Folkeparti 376 1,3
Rødt 295 1,0
Andre partier 479 1,6
Blanke stemmer 217 -
Valgdeltagelse 30 059 78,1
Antall med stemmerett 38 488 -

Stortingsvalg 2013Rediger

 
Knut Storberget (Ap) fra Elverum var innvalgt på Stortinget for Hedmark fra 2001 til 2017. Han var justisminister fra 2005 til 2011.

Valgresultat ved Stortingsvalget 2013 i Østerdalen:[9]

Parti Stemmetall %
Arbeiderpartiet 11 745 39,9
Høyre 5 389 18,3
Senterpartiet 4 751 16,1
Fremskrittspartiet 3 623 12,3
Sosialistisk Venstreparti 1 247 4,2
Venstre 913 3,1
Kristelig Folkeparti 621 2,1
Miljøpartiet De Grønne 499 1,7
Rødt 223 0,8
Andre partier 457 1,6
Blanke stemmer 184 -
Valgdeltagelse 29 652 77,1
Antall med stemmerett 38 457 -

HistorieRediger

Østerdalen (Eystridalir) var en del av den historiske landsdelen Opplandene og Eidsivatingets rettskrets.

SamferdselRediger

Østerdalen er en hovedferdselsåre mellom Oslo og Trondheim med både vei (Riksvei 3) og jernbane (Rørosbanen).

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger