Sør-Østerdal tingrett

Sør-Østerdal tingrett var en førsteinstansdomstol under Eidsivating lagdømme. Tingretten lå i Elverum i Innlandet og dekket kommunene Elverum, Åmot, Trysil, Våler og Åsnes. Domstolen bestod ved avviklingen av en sorenskriver, to tingrettsdommere og to dommerfullmektiger. Domstolen hadde fra sommeren 2018 til avviklingen i april 2021 felles ledelse med Nord-Østerdal tingrett.

Domssogn i Hedmark. Sør-Østerdal tingrett er markert med gult.

I forbindelse med domstolreformen i 2021 ble Sør-Østerdal tingrett slått sammen med Nord-Østerdal tingrett og Hedmarken tingrett til den nye domstolen Østre Innlandet tingrett.

Se også rediger

Eksterne lenker rediger