Åpne hovedmenyen
Se også Glåmdalen (avis)

Glåmdalen er en samlebetegnelse for distriktene Odalen, Vinger og Solør i den sørlige delen av Hedmark fylke, som dekker Glåmas dalføre mellom Elverum i nord og Romerike i sør. Eidskog regnes til Glåmdalen selv om det ikke tilhører Glåmas nedbørsfelt. Distriktet har til sammen 53 232 innbyggere (1. januar 2015)[1] og dekker et areal på 5 285 km². Regionsenteret er byen Kongsvinger.

De sju kommunene i området samarbeider i Glåmdal regionråd, som er et interkommunalt regionrådssamarbeid. Distriktet dekkes av avisen Glåmdalen som også dekker Nes i Akershus. Industrinettverket 7sterke er et samarbeid mellom bedrifter i området.

KommunerRediger

Glåmdalen er delt inn i sju kommuner:

Nr Kart Navn Adm.senter Folketall Flatemål
km²
Målform Ordfører Parti
0402   Kongsvinger Kongsvinger 17 934 1 036,46 Bokmål Sjur Strand Arbeiderpartiet
0418   Nord-Odal Sand 5 097 508,13 Bokmål Lise Selnes Arbeiderpartiet
0419   Sør-Odal Skarnes 7 884 516,76 Bokmål Knut Hvithammer Arbeiderpartiet
0420   Eidskog Skotterud 6 142 640,39 Bokmål Kamilla Thue Arbeiderpartiet
0423   Grue Kirkenær 4 740 837,17 Bokmål Wenche Huser Sund Høyre
0425   Åsnes Flisa 7 279 1 040,98 Bokmål Ørjan Bue Senterpartiet
0426   Våler Våler 3 680 705,26 Bokmål Lise Berger Svenkerud Høyre

KommuneinndelingshistorikkRediger

I 1838 ble området inndelt i kommunene Nord-Odal, Sør-Odal, Vinger, Hof og Grue. I 1848 ble Åsnes og Våler skilt ut som egen kommune av Hof, og delt i Åsnes og Våler kommuner i 1854. I 1854 ble Kongsvinger skilt ut som bykommune av Vinger. I 1864 ble Eidskog skilt ut som egen kommune av Vinger. I 1867 ble Brandval skilt ut som egen kommune av Grue. (Kilde: Brøgger, Waldemar: Norge. Geografisk leksikon. Cappelen, 1963). I 1963 ble Hof innlemmet i Åsnes kommune, og i 1964 ble Brandval og Vinger innlemmet i Kongsvinger kommune.

HistorieRediger

 
Kåring av Glomdalsbrud 1937

Navnet Glåmdalen er et nyere begrep som blir brukt om områdene Odalen, Vinger og Solør. Odalen var tidligere en del av Øvre Romerike, mens Solør besto av Kongsvinger, Eidskog, Grue, Åsnes og Våler. Disse områdene var en del av det historiske fylket Raumafylki i landsdelen Opplandene og hørte til Eidsivatingets rettsområde.

I 1943 skifta avisa Kongsvinger Arbeiderblad navn til Glåmdalen etter et forslag fra den daværende redaktøren Rolf Jacobsen. Før 1926 hadde avisa hatt navna Glomdalens Arbeiderblad (1923–1926), Glommendalens Socialdemokrat (1915–1923) og Glommendalen (1885–1915). Etter avisa har navnet festa seg til dens dekningsområde, særlig landskapa Odalen og Solør. Før dette var begrepet i liten bruk, og da helst om hele elveløpet til Glåma i Hedmark inkludert Østerdalen. Tidligere bruk av navnet fins i Glommendalens bank (privatbank fram til 1948), Glaamdalsmuseet (fra januar 1911, Glomdalsmuseet fra mars 1911) og Årbok for Glåmdalen (fra 1941 til 1992). Navnet opptrer i flere sammenhenger på midten av 1800-tallet. Den første registrerte bruken av navnet i trykte kilder er i avisen Statsborgeren 14.08. 1831. Det benyttes i 1868 i Jonas Lies dikt «Farvel til Glommendalen». I 1995 opprettet de sju kommunene i distriktet samt Hedmark fylkeskommune Glåmdal regionråd, et politisk organ som behandler saker av felles interesse mellom kommunene og saker som fremmer regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng. 1. april 2006 fikk den tidligere Vinger og Odal tingrett navnet Glåmdal tingrett etter at Grue ble overført fra den tidligere Solør tingrett.

Andre inndelingerRediger

Prosti under Hamar bispedømmeRediger

Tingretter under Eidsivating lagdømmeRediger

Tidligere fogderier under Hedemarkens amtRediger

TettstederRediger

Tettsteder i Glåmdalen, rangert etter innbyggertall 1. januar 2013 (kommune i parentes):[2]

ByerRediger

Kongsvinger vokste frem i tilknytning til Kongsvinger festning som ble anlagt på 1600-tallet, og fikk bystatus som kjøpstad i 1854.

PolitikkRediger

Stortingsvalg 2017Rediger

 
Emilie Enger Mehl (Sp) fra Åsnes ble innvalgt på Stortinget for Hedmark i 2017

Valgresultat ved Stortingsvalget 2017 i Glåmdalen:[3]

Parti Stemmetall %
Arbeiderpartiet 10 676 35,1
Senterpartiet 6 579 21,6
Fremskrittspartiet 4 717 15,5
Høyre 4 403 14,5
Sosialistisk Venstreparti 1 470 4,8
Venstre 513 1,7
Miljøpartiet De Grønne 409 1,3
Kristelig Folkeparti 389 1,3
Rødt 354 1,2
Andre partier 904 3,0
Blanke stemmer 231 -
Valgdeltagelse 30 645 73,8
Antall med stemmerett 41 538 -

Stortingsvalg 2013Rediger

 
Gunnar Gundersen (H) fra Åsnes var innvalgt på Stortinget for Hedmark fra 2005 til 2017

Valgresultat ved Stortingsvalget 2013 i Glåmdalen:[4]

Parti Stemmetall %
Arbeiderpartiet 13 026 42,5
Fremskrittspartiet 5 844 19,1
Høyre 5 444 17,8
Senterpartiet 2 326 7,6
Sosialistisk Venstreparti 1 022 3,3
Venstre 801 2,6
Kristelig Folkeparti 644 2,1
Miljøpartiet De Grønne 461 1,5
Rødt 199 0,6
Andre partier 874 2,9
Blanke stemmer 174 -
Valgdeltagelse 30 815 73,9
Antall med stemmerett 41 702 -

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger