Innlandet

fylke i Norge
(Omdirigert fra Innlandet fylke)

Innlandet er et norsk fylke som ble opprettet 1. januar 2020. Fylket består av de tidligere fylkene Hedmark og Oppland, med unntak av de to tidligere Oppland-kommunene Jevnaker og Lunner, som i dag ligger i Viken fylke.[3]

Innlandet
VåpenKart
Basisdata
AdministrasjonssenterHamar
Statsforvalterens hovedseteLillehammer
Areal
 – Totalt
 – Land
 – Vann

52 072,4 km²[1]
49 395,89 km²[2]
2 676,55 km²[2]
Befolkning371 385[a]
NettsideNettside
FylkesordførerEven Aleksander Hagen (Arbeiderpartiet) (2019)

Innlandet
61°30′00″N 10°40′00″Ø

a^ SSB: Befolkningsstatistikk (1. januar 2020)
b^ Vertikale streker markerer grenseendringer. Kilde: SSB 
Fylkeshuset på Hamar

Fylket ligger, som navnet indikerer, «inne i landet», og er Norges eneste fylke uten kystlinje. Det dekker nær 17 prosent av fastlandsarealet i Norge,[4] og strekker seg fra Viken og Osloregionen i sør til Trøndelag i nord. I nordvest grenser fylket mot Møre og Romsdal og i vest mot Vestland. I vest finnes også Jotunheimen og fjellområdene i Valdres. I øst grenser fylket til Värmland og Dalarna i Sverige.

Mjøsa er (med sine 369,48 km²) Norges største innsjø, og ligger sentralt i den sørlige enden av Innlandet. Rundt Mjøsa ligger byene Brumunddal, Gjøvik, Moelv, Hamar og Lillehammer, som også omtales som Mjøsbyene og Mjøsbyregionen. Innlandet huser også Norges høyeste fjell, den 2468,8 meter høye Galdhøpiggen, på Jotunheimplatået. Norges lengste elv, Glomma, renner gjennom fylket.

Dagens fylke tilsvarer det som i de gamle kongesagaene fra middelalderen ble omtalt som Opplandene. Det tilsvarer også, med visse modifikasjoner, det gamle Oplandenes amt som eksisterte fra 1757 til 1781. Våpenskjoldet ble vedtatt 24. oktober 2018 og symboliserer fylkets rikdom på fjell og vann.[5]

Innlandet har en stor jord- og skogbruksbasert sektor. Om lag 20 prosent av jordbruksproduksjonen i Norge skjer i Innlandet[6], og rundt 40 prosent av all hogst.[7][8]

Skogstjerne er Innlandets fylkesblomst (vedtatt av fylkestinget 18. juni 2020). Skogstjernen finnes i hele Innlandet, helt opp til 1600 meter over havet i Lom. Blomsten kan ha opptil ni kronblader. Fylkesblomsten symboliserer at Innlandet er et grønt skogfylke[9].

HistorieRediger

Innlandet tilsvarer Oplandenes amt som ble opprettet i 1757, da amtet ble utskilt fra Akershus stiftamt og var underlagt dette hovedamtet. Navnet har røtter i det geografiske begrepet Opplandene, som er kjent siden middelalderen. I 1781 ble Oplandenes amt delt i Kristians amt og Hedemarkens amt, disse ble også kalt Vestre og Østre Oplandenes amter. I 1919 skiftet disse igjen navn til henholdsvis Oppland og Hedmark fylker.

Hedmark og Oppland blir til InnlandetRediger

Som en del av regionreformen ble det foreslått at Hedmark og Oppland skulle slå seg sammen til ett fylke.[10] I desember 2017 ble det foreslått at navnet på det nye sammenslåtte fylket blir Innlandet.[11] Sammenslåingen ble formelt besluttet av de to fylkestingene i Hedmark og Oppland 15. januar 2018. Det ble også bestemt at fylkestinget i Innlandet vil ha 57 representanter.[12] Even Aleksander Hagen ble på det konstituerende møtet valgt til leder av fellesnemnda for sammenslåinga av fylkeskommunene i Oppland og Hedmark.[13] Nye Innlandet fylkeskommune ble en realitet fra 1. januar 2020.[14] Hovedsetet for administrativ og politisk ledelse for den nye fylkeskommunen er lagt til Hamar, men det er fortsatt flere fylkeskommunale funksjoner i Lillehammer.[15]

Statsforvalteren til det nye sammenslåtte fylket Innlandet er lokalisert i Lillehammer.[16] Tidligere justisminister Knut Storberget ble utnevnt til fylkesmann for Innlandet, som nå nå har fått navnet statsforvalter.[17]

Lars Roede uttalte at «det er ubegripelig at de som fant på navnet Innlandet, ikke leste historien og så at de heller burde gjenopplive navnet Opplandene, kjent helt fra middelalderen. Det omfattet Østlandet nord og øst for Oslofjorden: Hadeland, Toten, Hedemarken, Solør og Romerike.».[18]

PolitikkRediger

Fylkeskommunen styres etter formannskapsmodellen. Fylkestinget har 57 representanter.

Etter kommunevalget i 2019 har Arbeiderpartiet 35 % av representantene. Senterpartiet 35 %, Høyre 12 %, Fremskrittspartiet 5 %, Miljøpartiet de Grønne 5 %, Sosialistisk Venstreparti 5 %, Rødt 3,5 %, Pensjonistpartiet, 1,7 %, Venstre 1,7 %, Kristelig Folkeparti 1,7 %[19].

Fylkesordføreren er Even Aleksander Hagen (Ap) og fylkesvaraordføreren er Aud Hove (Sp)[20][21]

FylkesvåpenRediger

Arbeidet med fylkesvåpen for Innlandet fylkeskommune startet i mars 2018. Politikerne inviterte befolkningen med på utformingen, og til sammen kom det inn hele 162 forslag. Det var fire forslag som ble valgt som grunnlaget til det nye fylkesvåpenet. Det var ideene til Edin Bjørseth Horten (7 år fra Hamar)[22], Sean Fabian Andersen (19 år fra Lillehammer), Olav Brostrup Müller (41 år fra Lillehammer) og Einar Andreas Lilleengen (20 år fra Brumunddal)[23]. Tre utvalgte designbyråer leverte så sine tolkninger av de fire ideene, totalt 12 forslag. Juryen, ledet av Even Aleksander Hagen og bestående av historiker/konservator, spillutvikler, grafisk designer, kommunikasjonsleder i Hedmark fylkeskommune, utviklingsleder i Gjøvikregionen og folkevalgte, innstilte 20. september på forslaget «Kommunikasjon og knutepunkt», og det ble enstemmig vedtatt i begge fylkestingene 24. oktober 2018.

Fylkesvåpenet beskrives slik: På grønn bunn, tre linjer i sølv (hvitt) som peker opp og fram, forankret i Innlandets historie og framtid som knutepunkt. Motivet viser naturressursene som står sterkt i Innlandet, med vann, fjell og tretopper. Innlandsknuten symboliserer også by og land[24].

Det nye fylkesvåpenet har også fått kritikk fra enkelte. Lars Roede kritiserte fylkesvåpenet som en «amatørmessig logo»; Roede skrev at fylkesvåpenet «bryter med kravene til god heraldikk» og ville blitt avvist av heraldisk sakkyndige i Riksarkivet.[18]

Kommuner i InnlandetRediger

Innlandet består av 46 kommuner:

Nr Kart Navn Adm.senter Folketall[25] Flatemål
km²
Målform Valgdistrikt Distrikt
3401   Kongsvinger Kongsvinger 17 851 1 036,46 Bokmål Hedmark Glåmdalen
3403   Hamar Hamar 31 509 350,94 Nøytral Hedmarken
3405   Lillehammer Lillehammer 28 493 477,44 Bokmål Oppland Sør-Gudbrandsdal
3407   Gjøvik Gjøvik 30 395 672,16 Bokmål Vestoppland
3411   Ringsaker Brumunddal 34 897 1 281,08 Bokmål Hedmark Hedmarken
3412   Løten Løten 7 625 369,45 Bokmål Hedmarken
3413   Stange Stange 21 072 724,22 Bokmål Hedmarken
3414   Nord-Odal Sand 5 038 508,13 Bokmål Glåmdalen
3415   Sør-Odal Skarnes 7 914 516,76 Bokmål Glåmdalen
3416   Eidskog Skotterud 6 099 640,39 Bokmål Glåmdalen
3417   Grue Kirkenær 4 545 837,17 Bokmål Glåmdalen
3418   Åsnes Flisa 7 227 1 040,98 Bokmål Glåmdalen
3419   Våler Våler 3 587 705,26 Bokmål Glåmdalen
3420   Elverum Elverum 21 292 1 229,33 Nøytral Sør-Østerdal
3421   Trysil Innbygda 6 580 3 014,43 Bokmål Sør-Østerdal
3422   Åmot Rena 4 338 1 339,85 Bokmål Sør-Østerdal
3423   Stor-Elvdal Koppang 2 378 2 165,93 Bokmål Sør-Østerdal
3424   Rendalen Bergset 1 741 3 179,56 Bokmål Nord-Østerdal
3425   Engerdal Engerdal 1 250 2 196,61 Bokmål Nord-Østerdal
3426   Tolga Tolga 1 563 1 122,63 Nøytral Nord-Østerdal
3427   Tynset Tynset 5 537 1 879,63 Nøytral Nord-Østerdal
3428   Alvdal Alvdal 2 405 942,55 Nøytral Nord-Østerdal
3429   Folldal Folldal 1 518 1 277,77 Nøytral Nord-Østerdal
3430   Os Os 1 870 1 040,48 Nøytral Nord-Østerdal
3431   Dovre Dovre 2 512 1 363,84 Nøytral Oppland Nord-Gudbrandsdal
3432   Lesja Lesja 1 980 2 259,00 Nøytral Nord-Gudbrandsdal
3433   Skjåk Bismo 2 183 2 075,53 Nynorsk Nord-Gudbrandsdal
3434   Lom Fossbergom 2 204 1 968,58 Nynorsk Nord-Gudbrandsdal
3435   Vågå Vågåmo 3 564 1 330,25 Nynorsk Nord-Gudbrandsdal
3436   Nord-Fron Vinstra 5 705 1 141,28 Nynorsk Midt-Gudbrandsdal
3437   Sel Otta 5 592 904,71 Nøytral Nord-Gudbrandsdal
3438   Sør-Fron Hundorp 3 054 742,38 Nøytral Midt-Gudbrandsdal
3439   Ringebu Vålebru 4 408 1 247,54 Nøytral Midt-Gudbrandsdal
3440   Øyer Tingberg 5 093 639,93 Nøytral Sør-Gudbrandsdal
3441   Gausdal Segalstad bru 6 023 1 191,63 Nøytral Sør-Gudbrandsdal
3442   Østre Toten Lena 14 871 561,77 Bokmål Vestoppland
3443   Vestre Toten Raufoss 13 459 249,40 Bokmål Vestoppland
3446   Gran Jaren 13 611 756,63 Bokmål Vestoppland
3447   Søndre Land Hov 5 579 728,40 Bokmål Vestoppland
3448   Nordre Land Dokka 6 581 955,27 Bokmål Vestoppland
3449   Sør-Aurdal Bagn 2 904 1 108,97 Nøytral Valdres
3450   Etnedal Bruflat 1 257 459,15 Nøytral Valdres
3451   Nord-Aurdal Fagernes 6 360 906,54 Nøytral Valdres
3452   Vestre Slidre Slidre 2 120 463,24 Nynorsk Valdres
3453   Øystre Slidre Heggenes 3 236 963,10 Nynorsk Valdres
3454   Vang Vang 1 573 1 505,24 Nynorsk Valdres
34   Innlandet Hamar
371 385 52 072,34 Nøytral Hedmark
Oppland
Østlandet

TettstederRediger

 
Hamar er det største tettstedet i Innlandet.
 
Lillehammer, Innlandets nest største tettsted.

De største tettstedene i Innlandet, rangert etter innbyggertall per 1. januar 2020 (kommune i parentes):[26]

Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Elverum, Kongsvinger, Brumunddal, Raufoss, Moelv, Vinstra, Fagernes og Otta har bystatus.

Sentrale institusjoner i InnlandetRediger

Videregående skolerRediger

Innlandet fylkeskommune har per 1. februar 2020 25 videregående skoler:[27]

 
Gjøvik videregående skole


Kjente personer fra InnlandetRediger

NålevendeRediger

DødeRediger

ReferanserRediger

 1. ^ a b c d «Arealstatistikk for Norge». Kartverket. 1. januar 2020. 
 2. ^ a b c d e f «09280: Areal (km²), etter region, arealtype, statistikkvariabel og år». Statistisk sentralbyrå. 1. januar 2020. 
 3. ^ https://www.viken2020.no/nyheter/lunner-jevnaker-og-svelvik-kommuner-overfores-til-viken.108674.aspx
 4. ^ «Næringslivet i Innlandet». www.nho.no (norsk). Arkivert fra originalen 14. mars 2017. Besøkt 13. mars 2017. 
 5. ^ Bjørn-Frode Løvlund: Nytt fylkesvåpen for Innlandet enstemmig vedtatt, ostlendingen.no, 24. oktober 2018, kl. 10:34
 6. ^ Bondelaget. «Landbruket i Innlandet skaper verdier» (PDF). 
 7. ^ Kåre Hobbelstad (2007). «Ressurssituasjonen i Hedmark og Oppland» (PDF). [død lenke]
 8. ^ Ivar Stuve, Kristian Lein, Merethe Lerfald, Østlandsforskning. «Gull i Innlandets grønne skoger». 
 9. ^ «Fakta om Innlandet». innlandetfylke.no. Besøkt 4. desember 2020. 
 10. ^ Vibecke Wold Haagensen. «Hedmark og Oppland blir ett fylke». 
 11. ^ www.gd.no. «Innlandet blir navnet på det sammenslåtte fylket». 
 12. ^ www.h-a.no. «Ditt nye fylke heter Innlandet». 
 13. ^ «Her er den nye sjefen for Innlandet». Østlendingen. 16. januar 2018. 
 14. ^ «Innlandet fylkeskommune kommer i 2020». Arkivert fra originalen 19. januar 2019. 
 15. ^ www.h-a.no. «Hamar blir hovedsete - navnet blir Innlandet». 
 16. ^ www.regjeringen.no. «Det nye fylkesmannsembetet i Hedmark og Oppland skal lokaliseres på Lillehammer fra 2019». 
 17. ^ «Storberget ny fylkesmann i Innlandet». NRK Hedmark og Oppland. 21. juni 2017. 
 18. ^ a b Lars Roede, «Viken og Innlandet: Amatørmessige logoer og uhistoriske navn», Aftenposten, 11. januar 2020
 19. ^ «Fylkestinget - Innlandet fylkeskommune». innlandetfylke.no. Besøkt 3. november 2020. 
 20. ^ «Fylkesordfører - Innlandet fylkeskommune». innlandetfylke.no. Besøkt 1. februar 2020. 
 21. ^ Vollen, Guro (12. september 2019). «Even Aleksander Hagen (Ap) blir den nye fylkesordføreren i Innlandet» . dolen.no. Besøkt 1. februar 2020. 
 22. ^ «Edin (7) designet nytt fylkesvåpen». NRK Hedmark og Oppland. 21. juni 2018. 
 23. ^ «Innbyggere hedret for sine ideer». innlandetfylke.no. Besøkt 4. desember 2020. 
 24. ^ «Fakta om Innlandet». innlandetfylke.no. Besøkt 4. desember 2020. 
 25. ^ Statistisk sentralbyrå (1. januar 2021). «07459: Befolkning, etter region, statistikkvariabel og år». 
 26. ^ «Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune.». Statistisk sentralbyrå. 6. oktober 2020. Besøkt 9. oktober 2020. 
 27. ^ «Videregående skoler i Innlandet - Innlandet fylkeskommune». innlandetfylke.no. Arkivert fra originalen 1. februar 2020. Besøkt 1. februar 2020. 

Eksterne lenkerRediger