Åpne hovedmenyen

Stortingsvalget 2017

valg i Norge den 11. september 2017
Stortingsvalget 2017
11. september 2017
169 mandater på valg, 85 trengs for flertall
Valgdeltakelse 78,22% av 3,77 millioner stemmeberettigede
  Jonas Gahr Støre Erna Solberg Siv Jensen
Partileder Jonas Gahr Støre Erna Solberg Siv Jensen
Parti A H Frp
Stemmer
27,4%
25%
15,2%
Mandater
 49
Decrease2.svg6 
 45
Decrease2.svg3 
 27
Decrease2.svg2 
  Trygve Slagsvold Vedum Audun Lysbakken Trine Skei Grande
Partileder Trygve Slagsvold Vedum Audun Lysbakken Trine Skei Grande
Parti Sp SV V
Stemmer
10,3%
6%
4,4%
Mandater
 19
Increase2.svg9 
 11
Increase2.svg4 
 8
Decrease2.svg1 
  Knut Arild Hareide Rasmus Hansson og Une Aina Bastholm Bjørnar Moxnes
Partileder Knut Arild Hareide Rasmus Hansson og Une Aina Bastholm Bjørnar Moxnes
Parti KrF MDG Rødt
Stemmer
4,2%
3,2%
2,4%
Mandater
 8
Decrease2.svg2 
 1
Steady2.svg
 1
Increase2.svg1 
Sittende regjering Erna Solbergs regjering
Etter valg Erna Solbergs regjering

‹ 2013 Norge 2021 ›
Mandatfordeling stortingsvalget 2017

Stortingsvalget 2017 var et parlamentsvalg i Norge som ble avholdt 11. september 2017[1] for å velge representanter til landets nasjonalforsamling, Stortinget, for perioden 2017–2021. Fra 10. august var det mulig å avgi forhåndsstemme. Valget var det første som ble planlagt og gjennomført av Valgdirektoratet.

Valgresultatet førte til at de borgerlige partiene beholdt flertallet med 88 av 169 mandater, og at Erna Solberg fortsetter som statsminister. De borgerlige partiene gikk alle noe tilbake, og mistet til sammen åtte mandater sammenlignet med valgresultatet i 2013. Kristelig Folkeparti gjorde sitt dårligste valg siden 1936, og er nå bare representert fra fylkene langs kysten fra Møre og Romsdal til Telemark.[2]

Arbeiderpartiet hadde størst tilbakegang av alle partiene, og gjorde sitt nest dårligste valg siden 1924, med en nedgang på 3,4 prosentpoeng og seks mandater.[3] Senterpartiet hadde størst fremgang, og gjorde sitt beste valg siden 1993. Partiet økte oppslutningen med 4,8 prosentpoeng og ni mandater sammenlignet med det historisk svakeste resultatet for partiet noensinne i 2013. Rødt kom inn på Stortinget for første gang, med ett mandat.

Av de innvalgte representantene er det 69 kvinner og 17 representanter under 30 år. Kvinneandelen er den høyeste og gjennomsnittsalderen på 45,8 år den laveste noen gang.[4] Valgdeltakelsen var uendret på 78,2 %, den var høyest i Akershus (81,2 %) og lavest i Finnmark (72,6 %).[5]

Samtidig med stortingsvalget ble det avholdt sametingsvalg[6] og ekstraordinært kommunestyrevalg til den nye Færder kommune.[7]

Riksvalgstyret avholdt møte 27. september 2017 for å behandle innkomne klager på valggjennomføringen, fordele utjevningsmandater og skrive under på fullmakter til de valgte representantene og vararepresentantene.[8] De 19 utjevningsmandatene ble fordelt til Sosialistisk Venstreparti (6), Kristelig Folkeparti (5), Venstre (4), Høyre (3) og Senterpartiet (1).[9]

Olemic Thommessen ble gjenvalgt som stortingspresident med 86 stemmer, 80 stemte for opposisjonenens kandidat Eva Kristin Hansen. Tre stemte blankt. Hansen ble deretter valgt til 1. Visepresident. Øvrige visepresidenter: Morten Wold, Magne Rommetveit, Nils T. Bjørke og Abid Raja.[10]

ValgordningRediger

I henhold til valgordningen i Norge skal det avholdes stortingsvalg en mandag i september hvert fjerde år.[11] Det velges 169 representanter til Stortinget, og hvert av landets 19 fylker utgjør en valgkrets. Antallet representanter som velges fra hvert fylke beregnes hvert åttende år og baseres på fylkets folketall og areal.

150 representanter velges direkte i de fylkesvise valgoppgjørene som distriktsmandater, og 19 representanter, ett fra hvert fylke, er utjevningsmandater som fordeles ut fra partienes oppslutning nasjonalt. Bare partier som kommer over sperregrensen på 4 prosent av stemmene nasjonalt, tas med ved fordelingen av utjevningsmandatene. Partiene tildeles mandater etter stemmetall ut fra en modifisert utgave av Sainte-Laguës metode.

Stemmerett ved stortingsvalg i Norge har norske statsborgere som er over, eller som fyller, 18 år i valgåret, og som er eller har vært ført inn i folkeregisteret som bosatt i Norge. Alle velgere føres inn i manntallet i kommunen de er registrert som bosatt i per 30. juni i valgåret. Fra 10. august 2017 til og med 8. september 2017 var det anledning til å avgi forhåndsstemme.

ResultatRediger

100 % av stemmene opptalt.[12]

Partier Stemmer Mandater
# % ± pp # ±
Arbeiderpartiet 800 947 27,4 −3,5   49 −6  
Høyre 732 895 25,0 −1,8   45 −3  
Fremskrittspartiet 444 681 15,2 −1,2   27 −2  
Senterpartiet 302 017 10,3 +4,8   19 +9  
Sosialistisk Venstreparti 176 222 6,0 +1,9   11 +4  
Venstre 127 910 4,4 −0,9   8 −1  
Kristelig Folkeparti 122 797 4,2 −1,4   8 −2  
Miljøpartiet De Grønne 94 788 3,2 +0,4   1 0  
Rødt 70 522 2,4 +1,3   1 1 
Pensjonistpartiet 12 855 0,4 0,0   0 0  
Helsepartiet 10 337 0,4 +0,4  
Partiet De Kristne 8 700 0,3 −0,3  
Liberalistene 5 599 0,2 +0,2  
Demokratene i Norge 3 830 0,1 +0,1  
Piratpartiet 3 356 0,1 −0,2  
Alliansen 3 311 0,1 +0,1  
Kystpartiet 2 467 0,1 0,0  
Nordmørslista 2 135 0,1 +0,1  
Feministisk Initiativ 696 0,0 0,0  
Norges Kommunistiske Parti 309 0,0 0,0  
Norgespartiet 151 0,0 0,0  
Verdipartiet 148 0,0 0,0  
Samfunnspartiet 104 0,0 0,0  
Nordting 59 0,0 0,0  
Totalt antall stemmer fordelt på lister 2 926 836 100,0 0,0   169 0  
Blanke stemmer 18 509 0,6
Forkasta stemmer 5 179 0,016
Antall frammøtte 2 945 345 78,2 0,0  
Antall med stemmerett 3 765 245

BakgrunnRediger

I valgperioden 2013–2017 var åtte partier representert på Stortinget: Arbeiderpartiet (55 mandater), Høyre (48), Fremskrittspartiet (29), Kristelig Folkeparti (10), Senterpartiet (10), Venstre (9), Sosialistisk Venstreparti (7) og Miljøpartiet De Grønne (1).[13]

Stortingsflertallet har bestått av regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet, og støttepartiene Kristelig Folkeparti og Venstre, som har hatt en formalisert samarbeidsavtale.[14] De fire samarbeidspartiene hadde til sammen 96 av 169 mandater, det kreves 85 for flertall. Opposisjonen har hatt 73 mandater i perioden. Stortingets arbeid har vært ledet av stortingspresident Olemic Thommessen (H), og regjeringen har vært ledet av statsminister Erna Solberg (H).

Ved stortingsvalget i 2017 var det 3 765 245 stemmeberettigede velgere i Norge, som er 123 251 flere enn ved stortingsvalget i 2013.[12]

RegjeringsalternativerRediger

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre gikk til valg på å støtte en borgerlig regjering med Erna Solberg (H) som statsminister, som ville innebære et fortsatt samarbeid mellom de fire partiene som parlamentarisk grunnlag i Stortinget. Høyre og Fremskrittspartiet var åpne for at alle de fire partiene kunne sitte sammen i regjering, mens Kristelig Folkeparti og Venstre bare ønsket å regjere sammen med Høyre, med støtte fra Fremskrittspartiet i Stortinget.[trenger referanse] Venstre gav imidlertid etter valget uttrykk for at de likevel kunne sitte i regjering med Fremskrittspartiet, og trådte inn i regjering sammen med Høyre og Fremskrittspartiet i januar 2018.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt gikk til valg på å støtte en rødgrønn regjering med Jonas Gahr Støre (Ap) som statsminister. En slik regjering kunne også ha fått støtte fra Miljøpartiet De Grønne, men disse utelukket heller ikke å støtte en regjering med Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.[15] Støre utelukket derimot regjeringssamarbeid med både Miljøpartiet De Grønne og Rødt,[16] men lå an til å kunne bli avhengig av deres støtte for å få flertall i Stortinget dersom de borgerlige partiene skulle ha mistet stortingsflertallet.[17]

ListerRediger

Følgende 24 partier stilte til sammen 315 godkjente lister med totalt 4 438 kandidater til Stortingsvalget i 2017:[18]

Mandatfordeling på fylkerRediger

Antallet representanter som skal velges fra hvert fylke, beregnes hvert åttende år ut fra fylkets folketall og areal. Beregningen for stortingsvalgene i 2013 og 2017 ble gjort i 2012, og neste beregning for valgene i 2021 og 2025 gjøres i 2020. Dagens mandatfordeling mellom fylkene er basert på fylkenes folketall per 1. januar 2012, og fylkets areal i kvadratkilometer ganget med 1,8 (arealfaktoren).

Fordelingen som gjaldt ved stortingsvalget i 2017 er som følger:[19]

Fylke Velgere[20] Distriktsmandater Utjevningsmandater Mandater totalt Velgere per mandat i 2017 Stemmer per mandat i 2017[21]
Finnmark 54 099 4 1 5 10 820 7 783
Troms 121 560 5 1 6 20 260 15 197
Nordland 181 324 8 1 9 20 147 15 022
Nord-Trøndelag 102 031 4 1 5 20 406 15 684
Sør-Trøndelag 232 067 9 1 10 23 207 18 181
Møre og Romsdal 190 887 8 1 9 21 210 16 331
Sogn og Fjordane 78 693 3 1 4 19 673 15 535
Hordaland 370 584 15 1 16 23 162 18 662
Rogaland 321 163 13 1 14 22 940 17 938
Vest-Agder 131 684 5 1 6 21 947 16 826
Aust-Agder 84 426 3 1 4 21 107 16 194
Telemark 129 712 5 1 6 21 619 16 149
Vestfold 181 612 6 1 7 25 945 19 990
Buskerud 198 720 8 1 9 22 080 16 955
Oppland 143 221 6 1 7 20 460 15 500
Hedmark 149 920 6 1 7 21 417 16 297
Oslo 460 108 18 1 19 24 216 19 321
Akershus 417 141 16 1 17 24 538 19 825
Østfold 216 293 8 1 9 24 033 17 868
Norge 3 765 245 150 19 169 22 280 17 320

MeningsmålingerRediger

Tabellen viser prosentvis partioppslutning på gjennomsnittet av alle nasjonale meningsmålinger om stortingsvalg som er publisert i angitt måned:

Kilde:[22] Dato Rødgrønne Borgerlige Andre Ap+Sp+SV H+FrP+KrF+V Ledelse
Ap Sp SV H FrP KrF V MDG R
Valgresultat 09.2013 30,8 5,5 4,1 26,8 16,3 5,6 5,2 2,8 1,1 1,7 40,4 53,9 +13,5
Gjennomsnitt 03.2014 34,6 4,9 3,8 26,9 14,3 5,0 5,1 3,1 1,4 1,1 43,3 51,3 +8,0
Gjennomsnitt 09.2014 35,0 5,0 3,6 26,6 14,1 5,1 4,8 3,5 1,2 1,0 43,6 50,6 +7,0
Gjennomsnitt 03.2015 41,4 5,8 3,6 22,7 10,4 5,5 4,5 3,2 1,5 1,0 50,8 43,1 +7,7
Gjennomsnitt 09.2015 35,6 6,3 4,1 23,3 12,2 5,7 5,2 4,8 1,4 1,1 46,0 46,4 +0,4
Gjennomsnitt 03.2016 32,5 6,2 3,9 25,2 16,7 4,8 4,5 3,2 1,9 1,1 42,6 51,2 +8,6
Gjennomsnitt 09.2016 34,6 7,1 4,1 24,8 14,5 4,8 4,3 2,7 1,7 1,4 45,8 48,4 +2,6
Gjennomsnitt 03.2017 32,5 11,6 4,4 23,3 12,6 5,0 3,9 2,7 2,4 1,7 48,5 44,8 +3,7
Valgresultat 09.2017 27,4 10,3 6,0 25,0 15,2 4,2 4,4 3,2 2,4 1,9 43,7 48,8 +5,1

Valgresultat fylkesvisRediger

Tabellen viser partienes prosentvise velgeroppslutning i hvert fylke:[12]

Fylke: Rødgrønne Borgerlige Andre Ap+Sp+SV H+FrP+KrF+V Ledelse
Ap Sp SV H FrP KrF V MDG R
Finnmark 32,0 14,9 8,8 14,4 18,0 2,1 4,2 2,1 1,5 2,0 55,7 38,7 +17,0
Troms 24,1 15,0 10,1 20,5 18,2 2,6 2,9 2,8 2,3 1,5 49,2 44,2 +5,0
Nordland 26,0 18,6 7,0 20,2 16,5 2,4 2,6 2,2 2,9 1,6 51,6 41,7 +9,9
Nord-Trøndelag 34,2 24,4 5,0 14,8 11,5 2,7 2,2 1,8 1,6 1,8 63,6 31,2 +32,4
Sør-Trøndelag 32,8 10,7 7,7 20,7 11,7 2,7 4,1 3,9 2,9 2,8 51,2 39,2 +12,0
Møre og Romsdal 21,3 13,0 3,9 23,6 22,3 6,1 3,5 2,2 1,2 2,9 38,2 55,5 +17,3
Sogn og Fjordane 24,6 29,7 4,5 18,6 9,9 4,3 4,1 2,3 1,3 0,7 58,8 36,9 +21,9
Hordaland 22,8 7,6 7,0 30,4 15,1 5,5 4,4 3,5 2,1 1,6 37,4 55,4 +18,0
Rogaland 22,4 7,5 3,9 28,8 19,7 8,4 3,5 2,6 1,2 2,0 33,8 60,4 +26,6
Vest-Agder 21,0 6,5 4,3 27,9 17,1 12,6 3,6 2,9 1,4 2,7 31,8 61,2 +29,4
Aust-Agder 25,4 8,3 4,0 25,7 17,3 9,8 3,3 2,6 1,2 2,4 37,7 56,1 +18,4
Telemark 31,9 12,9 5,0 20,1 16,5 5,0 2,7 2,5 2,1 1,3 49,8 44,3 +5,5
Vestfold 28,0 6,3 5,0 30,1 16,9 3,7 3,8 2,9 1,9 1,4 39,3 54,5 +15,2
Buskerud 28,3 10,8 5,0 26,9 17,3 2,6 3,7 2,7 1,5 1,2 44,1 50,5 +6,4
Oppland 35,1 21,2 4,6 16,7 12,2 2,1 2,6 2,4 1,7 1,4 60,9 33,6 +27,3
Hedmark 35,6 22,2 5,7 15,3 11,7 1,8 2,3 1,9 1,3 2,2 63,5 31,1 +32,4
Oslo 28,4 2,1 9,3 26,4 9,5 2,1 8,4 6,0 6,3 1,5 39,8 46,4 +6,6
Akershus 26,3 6,0 5,3 31,0 15,1 2,3 6,5 3,7 1,9 1,9 37,6 54,9 +17,3
Østfold 32,1 8,7 4,4 23,8 17,5 4,2 2,4 2,6 2,1 2,2 45,2 47,9 +2,7
Norge 27,4 10,3 6,0 25,0 15,2 4,2 4,4 3,2 2,4 1,9 43,7 48,8 +5,1

Tabellen viser endringer i partienes velgeroppslutning i hvert fylke i prosentpoeng:[23][24]

Fylke: Rødgrønne Borgerlige Andre Ap+Sp+SV H+FrP+KrF+V Ledelse
Ap Sp SV H FrP KrF V MDG R
Finnmark 7,9   11,2   3,7   6,9   1,9   0,9   0,6   0,1   0,6   2,2   7,0   5,3   12,3  
Troms 7,1   8,6   3,7   1,7   1,4   1,5   1,2   0,4   0,5   0,3   5,2   5,8   11,0  
Nordland 9,0   11,7   1,8   1,0   2,3   1,2   1,1   0,2   1,3   0,4   4,5   5,6   10,1  
Nord-Trøndelag 7,7   7,7   1,6   0,2   1,4   0,8   1,9   0,4   1,1   0,4   1,6   3,9   5,5  
Sør-Trøndelag 3,9   4,2   2,0   1,5   1,9   1,0   1,3   0,7   2,0   0,7   2,3   5,7   8,0  
Møre og Romsdal 3,8   4,8   1,4   2,6   2,2   2,8   2,1   0,8   0,8   1,3   2,4   5,3   7,7  
Sogn og Fjordane 3,5   9,1   1,1   0,4   0,9   3,8   2,3   0,6   0,6   0,5   6,7   7,4   14,1  
Hordaland 2,0   3,2   2,1   0,9   0,0   2,2   1,4   0,3   1,2   0,3   3,3   4,5   7,8  
Rogaland 0,2   2,3   0,7   1,4   1,0   2,2   1,0   0,4   0,7   0,3   2,8   3,6   6,4  
Vest-Agder 2,8   3,4   1,7   0,4   1,2   1,2   0,7   0,6   0,9   1,1   2,3   2,7   5,0  
Aust-Agder 2,6   3,8   1,3   0,3   0,7   1,4   1,5   0,6   0,7   0,1   2,5   3,9   6,4  
Telemark 4,8   8,4   1,7   1,7   2,4   1,8   0,8   0,3   1,2   0,1   5,3   6,7   12,0  
Vestfold 1,7   3,3   1,1   0,2   2,7   1,2   0,7   0,5   1,2   0,0   2,7   4,4   7,1  
Buskerud 3,5   4,7   2,3   2,2   1,3   0,6   0,9   0,5   0,9   0,1   3,5   5,0   8,5  
Oppland 5,9   8,9   1,7   2,4   0,5   1,1   1,4   0,1   0,9   0,1   4,7   5,4   10,1  
Hedmark 7,6   12,0  1,8   3,0   1,9   0,7   1,0   0,0   0,6   0,2   6,2   6,6   12,8  
Oslo 2,1   1,3   3,0   3,3   2,1   0,7   0,2   0,4   3,1   0,2   2,2   5,9   8,1  
Akershus 2,1   3,5   1,8   2,9   2,0   0,9   0,2   0,6   1,2   0,6   3,2   5,6   8,8  
Østfold 2,9   4,6   2,0   1,5   2,1   1,4   1,2   0,6   1,4   0,5   3,7   6,2   9,9  
Norge 3,5   4,8   1,9   1,8   1,2   1,4   0,9   0,4   1,3   0,4   3,2   5,3   8,5  

Tabellen viser partifordelingen av stortingsmandatene i hvert fylke:[12]

Fylke: Rødgrønne Borgerlige Andre Ap+Sp+SV H+FrP+KrF+V Ledelse
Ap Sp SV H FrP KrF V MDG R
Finnmark 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 2 +1
Troms 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 2 +2
Nordland 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 5 4 +1
Nord-Trøndelag 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 2 +1
Sør-Trøndelag 4 1 1 2 1 0 1 0 0 0 6 4 +2
Møre og Romsdal 2 1 0 3 2 1 0 0 0 0 3 6 +3
Sogn og Fjordane 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 Likt
Hordaland 4 2 1 5 2 1 1 0 0 0 7 9 +2
Rogaland 4 1 1 4 3 1 0 0 0 0 6 8 +2
Vest-Agder 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0 1 5 +4
Aust-Agder 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 3 +2
Telemark 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 3 3 Likt
Vestfold 2 0 0 3 1 0 1 0 0 0 2 5 +3
Buskerud 3 1 1 2 2 0 0 0 0 0 5 4 +1
Oppland 2 2 0 1 1 0 1 0 0 0 4 3 +1
Hedmark 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 5 2 +3
Oslo 5 0 2 6 2 0 2 1 1 0 7 10 +3
Akershus 5 1 1 6 3 0 1 0 0 0 7 10 +3
Østfold 3 1 1 2 2 0 0 0 0 0 5 4 +1
Norge 49 19 11 45 27 8 8 1 1 0 79 88 +9

Fet skrift markerer at partiet har fått fylkets utjevningsmandat.

Tabellen viser endringer i partifordelingen av stortingsmandatene i hvert fylke:[25][26]

Fylke: Rødgrønne Borgerlige Andre Ap+Sp+SV H+FrP+KrF+V Ledelse
Ap Sp SV H FrP KrF V MDG R
Finnmark 1   1  
Troms 1   1   1   1   1  
Nordland 2   1   1  
Nord-Trøndelag
Sør-Trøndelag 1   1  
Møre og Romsdal 1   1  
Sogn og Fjordane 1   1   Likt
Hordaland 1   1   1   1   1  
Rogaland 1   1   1   1   2   2   2  
Vest-Agder 1   1   1   1   1  
Aust-Agder
Telemark 1   1   Likt
Vestfold 1   1   1   1  
Buskerud 1   1   1   1   +1  
Oppland 1   1  
Hedmark 1   1  
Oslo 1   1   1   1   1   1  
Akershus 1   1   1   1   1  
Østfold 1   1   1   1   2   2   2  
Norge 6   9   4   3   2   2   1   1   7   8   8  

Stortingsrepresentantenes alders- og kjønnsfordelingRediger

Tabellen viser partigruppenes aldersfordeling:[27][12]

Parti <30 år 31-59 år >60 år Sum
Arbeiderpartiet 4 36 9 49
Høyre 4 34 7 45
Fremskrittspartiet 3 24 0 27
Senterpartiet 4 13 2 19
Sosialistisk Venstreparti 4 5 2 11
Venstre 0 6 2 8
Kristelig Folkeparti 1 5 2 8
Miljøpartiet De Grønne 0 1 0 1
Rødt 0 1 0 1
Sum 20 125 24 169

Tabellen viser partigruppenes kjønnsfordeling:[28][29]

Parti Kvinner Menn Sum
Arbeiderpartiet 24 25 49
Høyre 20 25 45
Fremskrittspartiet 7 20 27
Senterpartiet 10 9 19
Sosialistisk Venstreparti 4 7 11
Venstre 1 7 8
Kristelig Folkeparti 2 6 8
Miljøpartiet De Grønne 1 0 1
Rødt 0 1 1
Sum 69 100 169

KartRediger

Kartene viser partienes fremgang (blått) eller tilbakegang (rødt) i fylkene sammenlignet med stortingsvalget i 2013. Mørke farger indikerer store endringer, lyse farger små endringer:

ReferanserRediger

 1. ^ Valgdagen blir 11. september 2017
 2. ^ «– KrF har blitt et bibelbelte-parti». NRK (norsk). 15. september 2017. Besøkt 17. september 2017. 
 3. ^ «Støre etter nederlaget: – Jeg er sikker på at jeg har tillit». NRK (norsk). 12. september 2017. Besøkt 17. september 2017. 
 4. ^ «Dette er dei yngste i eit historisk ungt Storting». NRK (norsk). 14. september 2017. Besøkt 16. september 2017. 
 5. ^ «Høyest valgdeltakelse i Akershus, Finnmark lavest». NRK (norsk). 15. september 2016. Besøkt 16. september 2017. 
 6. ^ [1]
 7. ^ [2]
 8. ^ [3]
 9. ^ [4]
 10. ^ nrk.no Thommessen valgt med knapp margin 08.10.2017
 11. ^ lovdata.no Valgloven § 9-1
 12. ^ a b c d e valgresultat.no Stortingsvalg 2017 Tall for hele Norge Arkivert 12. september 2017 hos Wayback Machine.
 13. ^ Stortinget: Partioversikt 2013-2017
 14. ^ Venstre: Samarbeidsavtale mellom H, V, Frp og KrF
 15. ^ Aftenposten: MDG garanterer at de vil kaste Regjeringen
 16. ^ Nettavisen: Støre - Uaktuelt å gå i regjering med Rødt eller MDG
 17. ^ pollofpolls.no: Gjennomsnitt av nasjonale meningsmålinger om Stotingsvalg
 18. ^ «valg.no: Valglister og kandidater 2017». Arkivert fra originalen 8. september 2017. Besøkt 19. juli 2017. 
 19. ^ Valgdirektoratet: Fylkesfordeling av stortingsmandater
 20. ^ Valgdirektoratet: Stortingsvalg 2017 - Stemmeberettigede[død lenke]
 21. ^ «Valgdirektoratet: Valgresultat 2017». Arkivert fra originalen 12. september 2017. Besøkt 12. september 2017. 
 22. ^ pollofpolls.no: Nasjonale meningsmålinger om stortingsvalg
 23. ^ «Valgdirektoratet: Valgresultat 2017». Arkivert fra originalen 12. september 2017. Besøkt 12. september 2017. 
 24. ^ «Valgdirektoratet: Valgresultat 2013». Arkivert fra originalen 9. september 2017. Besøkt 8. september 2017. 
 25. ^ «Valgdirektoratet: Valgresultat 2017». Arkivert fra originalen 12. september 2017. Besøkt 12. september 2017. 
 26. ^ «Valgdirektoratet: Valgresultat 2013». Arkivert fra originalen 9. september 2017. Besøkt 8. september 2017. 
 27. ^ «Valgdirektoratet: Valglister og kandidater 2017». Arkivert fra originalen 8. september 2017. Besøkt 19. juli 2017. 
 28. ^ «Valgdirektoratet: Valglister og kandidater 2017». Arkivert fra originalen 8. september 2017. Besøkt 19. juli 2017. 
 29. ^ «Valgdirektoratet: Valgresultat 2017.». Arkivert fra originalen 12. september 2017. Besøkt 12. september 2017.