Sametingsvalg er valg til sameting.

Sametingsvalg er det i Norge hvert fjerde år. Alle samer som er registrert i Sametingets valgmanntall, samemanntallet, har stemmerett. Sametingsvalget og det det norske stortingsvalget avvikles på samme dag, hvert fjerde år. 25. juli 2017 var det registrert 16 958 samer i samemanntallet.[1] Sametinget er øverste valgmyndighet ved valg til Sametinget.

Første sametingsvalg ble avholdt høsten 1989, og det første sameting ble erklært offisielt åpnet av kong Olav V 9. oktober 1989. Sametingsvalget ble fra 2009 endret slik at det i kommuner med mindre enn 30 manntallsførte kun skal være mulig å forhåndsstemme. I kommuner med flere enn 30 personer i valgmanntallet er det mulig å stemme på selve valgdagen.

Samemanntall (valgmanntall)

rediger

Alle samer fra Norge over 18 år eller som fyller 18 år i valgåret, har rett til å registrere seg i valgmanntallet og delta i valg. Samer som er statsborgere i andre nordiske land kan registrere seg i valgmanntallet dersom de den 30. juni i valgåret står innført i folkeregisteret som bosatt i Norge. Samer som ikke er fra et nordisk land, kan registrere seg i valgmanntallet dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten har samisk som hjemmespråk, eller har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk (språk som ble snakket hjemme), eller er barn av person som står eller har stått i manntallet, kan kreve seg innført i valgmanntallet.

Valgmanntallet er knyttet til folkeregisteret. Det er den folkeregistrerte adressen 30. juni 2009 som registreres i valgmanntallet, og som brukes ved sametingsvalget 2009. Samer innført i valgmanntallet tidligere behøver ikke registrere seg på nytt.

Valgkretser

rediger

Utdypende artikkel: Samiske valgkretser

Hver kommune skal ha et samevalgstyre. I de kommunene som selv ønsker det kan det ordinære valgstyret benyttes også som samevalgstyre. Hver valgkrets skal ha et opptellingsvalgstyre. Valgordningen for sametingsvalget i 2009 er endret i forhold til tidligere. Fra og med dette valget har Sametinget sju valgkretser:

 1. Nuortaguovllu válgabiire/Østre valgkrets: Lebesby, Sør-Varanger, Nesseby, Vadsø, Vardø og Båtsfjord,Tana, Berlevåg og Gamvik kommuner.
 2. Ávjovári válgabiire/Ávjovári valgkrets: Karasjok, Kautokeino og Porsanger kommuner.
 3. Davveguovllu válgabiire/Nordre valgkrets: Nordkapp, Måsøy, Kvalsund, Hammerfest, Alta, Hasvik Loppa Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa kommuner.
 4. Gáiseguovllu válgabiire/Gáisi valgkrets: Kåfjord, Storfjord Lyngen,Karlsøy, Tromsø, Balsfjord, Målselv, Bardu, Lenvik, Berg, Torsken, Tranøy og Sørreisa kommuner.
 5. Viestarmera válggabijrra/Viesttarmeara válgabiire/Vesthavet valgkrets: Dyrøy, Salangen, Lavangen, Gratangen, Skånland, Ibestad, Harstad, Bjarkøy, Kvæfjord, Andøy, Øksnes, , Sortland, Hadsel, Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy, Røst, Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord, Hamarøy, Steigen, Sørfold, Bodø, Fauske, Skjerstad, Saltdal, Gildeskål, Beiarn, og Meløy kommuner.
 6. Åarjel-Saepmie veeljemegievlie/Sørsamisk valgkrets: Nordland fylke fra og med Rana, Rødøy og sørover, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylke og kommunene Surnadal, Rindal, Sunndal, Rendalen, Os, Tolga, Tynset og Folldal.
 7. Lulli-Norgga válgabiire/Sør-Norge valgkrets: fylkene Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold, Akershus, Østfold, Oppland, Hedmark og Oslo. (Unntatt er kommunene Surnadal, Rindal, Sunndal, Rendalen, Os, Tolga, Tynset og Folldal)

Opptelling og mandatfordeling

rediger

Mandatfordelingen til hver valgkrets skal være knyttet opp mot antall personer i valgmanntallet og fastsettes hvert fjerde år ved hjelp av en forhåndsdefinert fremgangsmåte og matematisk formel (basert på Sainte-Laguë). Valgkrets 7 Lulli-Norgga válgabiire/Sør-Norge valgkrets kan likevel ikke bli tildelt flere mandater enn den ville ha fått ved en fordeling etter ren oddetallsmetode. Ved valget vil mandatene bli fordelt på de forskjellige politiske partienes lister ved hjelp av modifisert Sainte-Laguë.

Mandatfordelingen på valgkretsene for sametingsvalget 2009 er:

 • Valgkrets 1: 6 mandater
 • Valgkrets 2: 9 mandater
 • Valgkrets 3: 6 mandater
 • Valgkrets 4: 6 mandater
 • Valgkrets 5: 5 mandater
 • Valgkrets 6: 3 mandater
 • Valgkrets 7: 4 mandater

Opptellingsvalgstyrene ved valget er:

 1. . Nuortaguovllu válgabiire/Østre valgkrets: Deanu gielda/Tana kommune
 2. . Ávjovári válgabiire/Ávjovári valgkrets: Kárášjoga gielda/Karasjok kommune
 3. . Davveguovllu válgabiire/Nordre valgkrets: Álttá gielda/Alta kommune
 4. . Gáiseguovllu válgabiire/Gáisi valgkrets: Romssa suohkan/Tromsø kommune
 5. . Viestarmera válggabijrra/Viesttarmeara válgabiire/Vesthavet valgkrets: Narvik kommune
 6. . Åarjel-Saepmie veeljemegievlie/Sørsamisk valgkrets: Steinkjer kommune
 7. . Lulli-Norgga válgabiire/Sør-Norge valgkrets: Oslo kommune

Sametingets valgnemnd

rediger

Sametingets valgnemnd har ansvar for forberedelse og avvikling av sametingsvalget. Nemnden består av minimum fem medlemmer med varamedlemmer med stemmerett ved sametingsvalget.

Nemndens oppgaver er å godkjenne søknader om registrering av samepolitisk organisasjon, ta imot og godkjenne oppdatert informasjon fra registrerte og godkjente organisasjoner og behandle listeforslag fra organisasjoner som ønsker å stille til valg.

Sverige

rediger

Valg til Sametinget har vært avholdt hvert fjerde år siden 1993. Det seneste valget ble avholdt 16. mai 2021.

For stemmerett kreves registrering i særskilt manntall. I dette tas opp den same som har meldt seg til valgnemnden og som er svensk statsborger og som på valgdagen har fylt eller fyller 18 år, eller er utenlandsk same og har vært folkeregistrert i Sverige i tre påfølgende år før valgdagen.

For å anses som same i valgmanntalløyemed kreves at en person dels anser seg å være same, og dels enten selv har eller har hatt samisk som språk i hjemmet, eller har noen forelder eller besteforelder som har eller har hatt samisk som språk i hjemmet, eller har en forelder som er eller har vært opptatt i valgmanntallet til Sametinget.

Se også

rediger

Referanser

rediger
 1. ^ «Sametingets valgmanntall 2017» (norsk). Sametinget. 25. juli 2017. Arkivert fra originalen 26. februar 2019. Besøkt 11. september 2017. 

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata