Samiske valgkretser

samisk valgkrets

Sametingsvalg i Norge er, siden Sametingsvalget 2009, inndelt i sju samiske valgkretser. Totalt 39 representanter velges til Sametinget, og hver valgkrets velger inn mellom tre og ni representanter.

Valgkretsene ved Sametingsvalg
  Østre valgkrets
  Ávjovári valgkrets
  Nordre valgkrets
  Gáisi valgkrets
  Vesthavet valgkrets
  Sørsamisk valgkrets
  Sør-Norge valgkrets

Valgkretser

rediger

Fra og med Sametingsvalget i 2009 innføres følgende samiske valgkretser i Norge:

 1. Østre valgkrets (nordsamisk: Nuortaguovllu válgabiire), 6 representanter. Består av kommunene Sør-Varanger, Nesseby, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Tana, Berlevåg, Gamvik og Lebesby.
 2. Ávjovárri valgkrets (nordsamisk: Ávjovári válgabiire), 9 representanter. Består av kommunene Karasjok, Kautokeino og Porsanger.
 3. Nordre valgkrets (nordsamisk: Davveguovllu válgabiire), 6 representanter. Består av kommunene Nordkapp, Måsøy, Kvalsund, Hammerfest, Alta, Hasvik, Loppa, Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy.
 4. Gáisi valgkrets (nordsamisk: Gáiseguovllu válgabiire), 6 representanter. Består av kommunene Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Karlsøy, Tromsø, Balsfjord, Målselv, Bardu, Senja og Sørreisa.
 5. Vesthavet valgkrets (nordsamisk: Viesttarmeara válgabiire, lulesamisk: Viestarmera válgabijrra), 5 representanter. Består av kommunene Dyrøy, Salangen, Lavangen, Gratangen, Skånland, Ibestad, Harstad, Kvæfjord, Andøy, Øksnes, , Sortland, Hadsel, Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy, Røst, Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord, Hamarøy, Steigen, Sørfold, Bodø, Fauske, Saltdal, Gildeskål, Beiarn, og Meløy.
 6. Sørsamisk valgkrets (nordsamisk: Lulli-Sápmi válgabiire, sørsamisk: Åarjel-Saepmie veeljemegielve), 3 representanter. Består av kommunene i Nordland fylke sørover fra Rana og Rødøy – m.a.o. Helgeland, kommunene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker samt kommunene Engerdal, Surnadal, Rindal, Sunndal, Rendalen, Os, Tolga, Tynset og Folldal i Møre og Romsdal og Hedmark.
 7. Sør-Norge valgkrets (nordsamisk: Lulli-Norgga válgabiire), 4 representanter. Består av kommunene i Sør-Norges fylker – med unntak for de ovvennevnte kommunene i Lulli-Sápmi.

Eldre valgkretser

rediger

Fra 1989 til 2009 den gamle ordningen var det tretten valgkretser for det norske sametinget. Hver valgkrets valgte inn 3 representanter.

 1. Várjjat/Varanger (kommunene Sør-Varanger, Nesseby, Vadsø, Vardø og Båtsfjord)
 2. Deatnu – Tana (kommunene Tana, Berlevåg og Gamvik)
 3. Kárášjohka – Karasjok (Karasjok kommune)
 4. Guovdageindnu – Kautokeino (Kautokeino kommune)
 5. Porsáŋgu – Porsanger (kommunene (Porsanger, Lebesby, Nordkapp og Måsøy)
 6. Áltá/Fálesnuorri – Alta/Kvalsund (kommunene Kvalsund, Hammerfest, Alta, Hasvik og Loppa)
 7. Davvi-Romsa – Nord-Troms (kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen)
 8. Gaska-Romsa – Midt-Troms (kommunene Karlsøy, Tromsø, Balsfjord, Målselv, Bardu, Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy)
 9. Lulli-Romsa – Sør-Troms (Sørreisa, Dyrøy, Salangen, Lavangen, Gratangen, Skånland, Ibestad, Harstad og Kvæfjord)
 10. Davvi Nordlánda – Nordre Nordland (kommunene Andøy, Øksnes, , Sortland, Hadsel, Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy, Røst, Lødingen, Tjeldsund, Evenes og Narvik)
 11. Gaska Nordlánda – Midtre Nordland (kommunene Ballangen, Tysfjord, Hamarøy, Steigen, Sørfold, Bodø, Fauske, Saltdal, Gildeskål, Beiarn, og Meløy)
 12. Lullisámeguovlu – Sørsameområdet (kommunene i Nordland fylke fra og med Rana og Rødøy og sørover, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag og Engerdal kommune i Hedmark)
 13. Lulli-Norga – Sør-Norge (fylkene Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold, Akershus, Østfold, Oppland, Hedmark (bortsett fra Engerdal kommune) og Oslo)
Autoritetsdata