Sametingsvalget 2009

Sametingsvalget 2009 ble arrangert samtidig med stortingsvalget 2009 14. september 2009. Det ble valgt 39 representanter (med vararepresentanter) til det norske Sametinget. I enkelte kommuner var det også valg 13. september 2009. Alle norske borgere som var registrert i samemanntallet, hadde stemmerett, i alt 13 902 personer.

Sametingsvalget 2009
14. september 2009
39 mandater på valg, 20 trengs for flertall
       
Parti Ap NSR Árja
Stemmer
26,8 %
21 %
10 %
Mandater
 14
4 
 11
5 
 3
3 
       
Parti FrP Flyttsamelista Fellesliste NSR/SfP
Stemmer
7,8 %
4,4 %
3,9 %
Mandater
 3
3 
 2
1 
 2
2 
       
Parti H Samer i Sør-Norge Nordkalottfolket
Stemmer
4,6 %
2 %
1,9 %
Mandater
 1
1 
 1
 1

‹ 2005 Norges flagg 2013 ›
Sametinget.

Politikk

rediger

Valgprogram

rediger

Válgaprogramma. Arbeiderpartiet. 2009. 

Ny valgordning

rediger

Ved de fire tidligere sametingsvalgene foregikk valgene i 13 valgkretser, som hver valgte tre representanter.

Ved valget i 2009 skjedde det en nyinndeling i sju valgkretser med varierende antall mandater:

  • Krets 1: Østre valgkrets (2224 med stemmerett – 6 representanter)
  • Krets 2: Ávjovári valgkrets (3566 med stemmerett – 9 representanter)
  • Krets 3: Nordre valgkrets (1976 med stemmerett – 6 representanter)
  • Krets 4: Gaisi valgkrets (1984 med stemmerett – 6 representanter)
  • Krets 5: Vesthavet valgkrets (1410 med stemmerett – 5 representanter)
  • Krets 6: Sørsamisk valgkrets (884 med stemmerett – 3 representanter)
  • Krets 7: Sør-Norge valgkrets (1858 med stemmerett – 4 representanter)

Ordningen med utjamningsmandater ble forlatt, og det totale representanttallet ble dermed redusert fra 43 til 39.

Nytt var også at det bare var i de 47 kommunene som hadde 30 registrerte velgere eller mer, at det var valg på valgdagen. I alle andre kommuner måtte en forhåndsstemme, noe som da gjaldt 1893 personer.[1]

Godkjente valglister

rediger

Det ble stilt i alt 54 lister ved valget, fordelt på 19 partier/grupperinger. I oversikten under angir tallet i parentesen bak hvilke valgkretser det ble stilt lister i.[2]

Dessuten ble det i valgkrets 1 stilt fellesliste mellom NSR og Samefolkets Parti (Norgga Sámiid Riikkasearvvi ja Sámeálbmot Bellodaga oktasašlista – NSR/Sfp).

Senterpartiet fikk underkjent sitt listeforslag for valgkrets 7.

Resultater

rediger

Tabellen her viser endelig resultat i stemmer og i prosent av avgitte stemmer for landet som helhet og for den enkelte valgkrets.[3] Prosentene i nederste rad viser avgitte stemmer i forhold til personer med stemmerett (frammøteprosent).

Total Krets 1 Krets 2 Krets 3 Krets 4 Krets 5 Krets 6 Krets 7
Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall %
NSR 1986 21,0 - - 475 17,9 169 12,5 462 34,4 437 47,7 177 32,2 266 28,1
SP 466 4,9 78 4,6 96 3,6 84 6,2 101 7,5 71 7,7 36 6,6 - -
Sfp 221 2,3 - - 149 5,6 - - - - - - - - 72 7,6
DNA 2534 26,8 604 35,8 465 17,6 343 25,3 452 33,6 226 24,6 168 30,6 276 29,1
Árja 949 10,0 123 7,3 545 20,6 132 9,7 86 6,4 - - - - 63 6,6
Frp 737 7,8 161 9,5 125 4,7 242 17,8 141 10,5 68 7,4 - - - -
H 439 4,6 96 5,7 164 6,2 76 5,6 40 3,0 - - - - 63 6,6
NSR/Sfp 366 3,9 366 21,7 - - - - - - - - - - - -
SV 64 0,7 - - - - 64 4,7 - - - - - - - -
Sff 297 3,1 73 4,3 - - 63 4,6 62 4,6 60 6,5 22 4,0 17 1,8
Fastb 124 1,3 - - 124 4,7 - - - - - - - - - -
Fel 110 1,2 110 6,5 - - - - - - - - - - - -
Joht 411 4,4 - - 411 15,5 - - - - - - - - - -
KrF 48 0,5 - - 48 1,8 - - - - - - - - - -
Nordk 184 1,9 - - - - 184 13,6 - - - - - - - -
Ofelas 75 0,8 75 4,4 - - - - - - - - - - - -
Sbs 191 2,0 - - - - - - - - - - - - 191 20,1
Sjaddo 55 0,6 - - - - - - - - 55 6,0 - - - -
V 45 0,5 - - 45 1,7 - - - - - - - - - -
Åsg 146 1,5 - - - - - - - - - - 146 26,6 - -
Frammøte 9448 68,0 1686 75,8 2647 74,2 1357 68,7 1344 67,7 917 65,0 549 62,1 948 51,0

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger