Åpne hovedmenyen

Telemark

fylke i Norge
(Omdirigert fra Telemark fylke)

Koordinater: 59°28′N 8°31′Ø

Telemark
VåpenKart
Basisdata
AdministrasjonssenterSkien
Areal15 296,32 km²
Befolkning173 391[a]
NettsideNettside
FylkesordførerSven Tore Løkslid (Ap) (2015)
FylkesmannPer Arne Olsen

a^ SSB: Befolkningsstatistikk (1. januar 2018)
b^ Vertikale streker markerer grenseendringer. Kilde: SSB 
Telemark

Telemark er et norsk fylke og tradisjonelt landskap på Østlandet. Navnet kommer av norrønt Þilamǫrk, et ord som igjen er sammensatt av Þilir, folkegruppen som levde i det området som tilsvarer dagens Øvre Telemark, og ordet mǫrk som betyr mark eller skog. Fylket er en videreføring av Bratsberg amt, som ble etablert i 1662 og som skiftet navn til Telemark i 1919. Telemark strekker seg fra Skagerrak til Hardangervidda og er kjennetegnet av stor naturgeografisk og kulturell variasjon. Telemark fylke ble i 2017 vedtatt slått sammen med Vestfold til den nye regionen Vestfold og Telemark fra 2020.[1]

ArealRediger

Totalt areal er 15 299 kvadratkilometer.

BefolkningRediger

Per 1. januar 2017 var det 173 307 personer som bodde i Telemark.[2] Dette utgjør 3,29 % av Norges befolkning.

KommunerRediger

 
Kommuner i Telemark
 
Regioner i Telemark

Telemark er inndelt i 18 kommuner:

Nr Kart Navn Adm.senter Folketall Flatemål
km²
Målform Distrikt
0805     Porsgrunn Porsgrunn 36 091 169,60 Nøytral Grenland
0806     Skien Skien 54 510 779,27 Nøytral Grenland
0807     Notodden Notodden 12 664 918,91 Nøytral Aust-Telemark
0811     Siljan Siljan 2 351 213,81 Nøytral Grenland
0814     Bamble Langesund 14 183 304,03 Nøytral Grenland
0815     Kragerø Kragerø 10 506 305,38 Nøytral Vestmar
0817     Drangedal Prestestranda 4 105 1 062,78 Nøytral Vestmar
0819     Nome Ulefoss 6 609 429,68 Nøytral Midt-Telemark
0821      6 460 263,11 Nynorsk Midt-Telemark
0822     Sauherad Akkerhaugen 4 359 321,38 Nøytral Midt-Telemark
0826     Tinn Rjukan 5 856 2 044,93 Nøytral Aust-Telemark
0827     Hjartdal Sauland 1 587 791,51 Nynorsk Aust-Telemark
0828     Seljord Seljord 2 959 715,23 Nynorsk Vest-Telemark
0829     Kviteseid Kviteseid 2 397 708,46 Nynorsk Vest-Telemark
0830     Nissedal Treungen 1 489 905,18 Nynorsk Vest-Telemark
0831     Fyresdal Moland 1 320 1 280,59 Nynorsk Vest-Telemark
0833     Tokke Dalen 2 236 984,48 Nynorsk Vest-Telemark
0834     Vinje Åmot 3 709 3 105,89 Nynorsk Vest-Telemark
08   Telemark Skien 173 391 15 298,34 Nøytral Østlandet

Administrative inndelingerRediger

Regionråd:

  • Grenland regionråd: Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan, Skien.
  • Kongsberg regionråd: Hjartdal, Tinn, Notodden. Dessuten Flesberg, Kongsberg, Nore og Uvdal, Rollag og Øvre Eiker kommuner i Buskerud fylke.
  • Midt-Telemark regionråd: Bø, Nome, Sauherad.
  • Vest-Telemark regionråd: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke, Vinje.

Prostier, under Agder og Telemark bispedømme i Den norske kirke:

Tingretter, under Agder lagdømme:

Politidistrikter:

  • Telemark politidistrikt: hele fylket.

Helsedistrikter, under Helseregion Sørøst:

  • Sykehuset Telemark HF: hele fylket.

Veiforvaltning, under Statens vegvesen Region sør:

  • Statens vegvesen, Telemark fylkesavdeling (fra 1. januar 2010). Forvalter, drifter og bygger ut veger i Telemark på vegne av staten når det gjelder riksveger og på vegne av Telemark fylkeskommune når det gjelder fylkesveger. Kommunene har ansvaret for utbygging, drift og vedlikehold når det gjelder kommunale veger.

Tidligere fogderier:

ByerRediger

Følgende 8 byer ligger i Telemark: Skien, Kragerø, Langesund, Notodden, Porsgrunn, Rjukan, Brevik og Stathelle. De fem byene Brevik, Langesund, Porsgrunn, Skien og Stathelle utgjør til sammen tettstedet Porsgrunn/Skien, også kalt Grenlandsbyen.

Største tettstederRediger

Største tettsteder i Telemark, rangert etter innbyggertall 1. januar 2016 (kommune i parentes):[3]

For en komplett oversikt over samtlige tettsteder i fylket, se artikkelen Tettsteder i Telemark.

DistrikterRediger

 
Øvre Telemark prosti (i rødt) innenfor Telemark, i grensene fra 2015. Prostiet er noe større enn den tradisjonelle definisjonen av Øvre Telemark, Telemarks største region

Telemark deles inn i flere tildels overlappende historiske regioner. Tradisjonelt blir Telemark i første rekke delt i Øvre Telemark og Nedre Telemark; Øvre Telemark blir videre inndelt i Vest-Telemark og Aust-Telemark (historisk kjent som Øvre Telemark «vestfjelske» og Øvre Telemark «østfjelske»), mens Nedre Telemark tradisjonelt består av Grenland og Midt-Telemark. I tillegg omfatter Telemark fylke regionen Vestmar i sørøst. Opprinnelig ble selve navnet Telemark bare brukt om det som senere ble kalt Øvre Telemark, og navnet kommer av telene, den folkegruppen som bodde i Øvre Telemark i folkevandringstiden og vikingtiden.

Administrativt har Telemark vært inndelt på ulike måter. Øvre Telemark har historisk vært et sorenskriveri (Øvre Telemarken sorenskriveri), som i dag er delt i Vest-Telemark tingrett og Aust-Telemark tingrett, og er i dag navnet på et prosti (Øvre Telemark prosti) som omfatter 12 kommuner og mer enn 80% av Telemarks areal. Nedre Telemark utgjør tradisjonelt et sorenskriveri, nå Nedre Telemark tingrett med sete i Skien. Kirkelig inngår Nedre Telemark og Vestmar i Skien prosti og Bamble prosti.

Midt-Telemark ligger på grensen mellom det tradisjonelle Øvre Telemark og Grenland, men har administrativt historisk vært regnet som del av Nedre Telemark. Dette har tildels endret seg i nyere tid, og regionen inngår nå i Øvre Telemark prosti.

GeografiRediger

Gaustatoppen rager over Rjukan i Tinn kommune med sine 1 883 moh. På klare dager kan man se østover til grensen til Sverige eller sydover til kysten. Utsikten viser over 1/6 av Norge. Nisser er Telemarks nest største – etter Møsvatn – og Norges 13. største innsjø. Arealet er på 76,30 km² og den er 234 meter dyp. Telemark blir regnet som et «Norge i miniatyr», bl.a. på grunn av sin natur. I Telemark kan man finne det meste; skjærgård som i f.eks. i Kragerø og Bamble fjordlandskap som på Vestlandet Frierfjorden, som går fra skagerrak til Skien,Vestvannene, Tinnsjø, Nisser, Fyresvatn med flere), via flatbygder (f.eks. ) til fjell og vidder.

Telemark er det 10. største fylke i utstrekning i Norge, og det 13. i innbyggertall.

Historie, kultur og industriRediger

 
Telemark har gitt navn til en skiteknikk

Kirker og bygningerRediger

Telemark har i norsk sammenheng i særklasse flest bygninger fra før-reformatorisk tid (middelalder); blant disse er en rekke steinkirker som Kviteseid gamle kirke, Seljord kirke og Bø gamle kirke, og stavkirkene Eidsborg stavkirke og Heddal stavkirke, Norges største i sitt slag. Det er også funnet rester etter to store stavkirker på samme sted i Skien; videre en rekke trebygninger fra bondegårder, brukt til boliger og lagring. Noen blant Norges høyeste bygninger finnes i Telemark, for eksempel Hydro fullgjødselfabrikk nr 4, Skien kirke og Såheim vannkraftverk.

BønderRediger

Telemark var i middelalderen det området i Norge med flest selveiende bønder (i motsetning til leilendinger), spesielt i Øvre Telemark.[4] De middelalderske telemarksbøndene har også rykte på seg for å ha vært voldelige. I 1395 skrev biskop Øystein Aslaksson at bøndene i Telemark var ukristelige, og dessuten de mest voldelige i Norge. Bøndene i Telemark betalte hverken skatt eller tiende, trolig fordi det var et utkantstrøk der det var vanskelig å kreve inn skatt.[5]

I gammel tid ble Øvre Telemark også kalt Skattlandet, mens Grenland ble kalt Tiendetaket. Navnene Skattlandet og Tiendetaket har begge sitt opphav i at bøndene i Øvre Telemark bare betalte hovedtiende, mens grenene i Grenland betalte full tiende av alle naturalia.[6]

En tredel av alle diplomer (rettsdokumenter) som omhandler drap fra perioden 1300–1560, er fra Telemark. Dette kan skyldes at bøndene i Telemark fortsatt levde etter den gamle ættekulturen, men de mange vitnesbyrdene om voldelig telemarksbønder kan også rett og slett komme av at det er bevart flere skriftlige dokumenter herfra enn fra resten av landet.[7]

GruvedriftRediger

I Eidsborg i Øvre Telemark ble det fra vikingtiden utvunnet brynestein. Brynene ble fraktet til Dalen og derfra på vannveier ned til Skien og videre ut i Europa.[8]

Fylket har fra tiden rundt reformasjonen (1537) hatt gruvedrift, p.g.a. sin geologi, med mange forekomster av metaller og mineraler. Dette, sammen med god tilgang på vannkraft, har ført til etablering av industri. Her kan nevnes Fossum jernverk (nedlagt, et av landets eldste, beliggende på Fossum i Gjerpen), Ulefos Jernværk (fortsatt igangværende, nå som jernstøperi, siden oppstarten i 1657, noe som gjør dette til Norges eldste igangværende bedrift), Bolvig jernverk (nedlagt) ved Vold i tidligere Solum herred, nå Skien, og Moholt jernverk (nedlagt) i Siljan). Videre var sagbruk utbredt i alle bygder etter at oppgangssagen kom til anvendelse. Norsk Hydros etablering i 1906 innledet den moderne industrihistorien i Norge, og Telemark er fortsatt et av landets viktigste industrifylker.

Gruvedrift ble startet opp allerede rundt reformasjonen, da kongen sendte tyske bergmenn til Norge for å skjerpe. Gruver ble etablert flere steder, i Telemark blant annet i Fyresdal (kobberkis) og Seljord. privilegier til gruvedriften ble gitt ved kongelig Privilegiebrev, og i disse lå det også pålegg til bøndene om kjøring og annet arbeid, til en pris fastsatt av kongen. Dette dannet bakteppet for Norges første arbeideroppstand som fant sted i Seljord, da bønder og ansatte gjorde opprør mot kongen, grunnet dårlig betaling og dårlige arbeidsforhold ved kobbergruvene ved Gullnes ved Sundsbarm, samt konflikter med de tyske bergmennene.

KulturarvRediger

Telemark som landsdel har en i norsk sammenheng sterk identitet med en rik og særpreget historisk og kulturell arv. Landsdelen deles tradisjonelt inn i Øvre Telemark og Nedre Telemark. I Nedre Telemark ligger fylkeshovedstaden Skien, som fra 1500-tallet til begynnelsen av 1800-tallet var en av Norges fremste byer og kommersielle sentre som sentrum for den viktige trelasteksporten. Telemark har både en sterk urban arv gjennom borgerskapet i Grenlandsdistriktet, og en rik bondekultur knyttet til det gamle bondesamfunnet i de midtre og øvre delene av Telemark. Fra 1500-tallet av var det utstrakt kontakt med utlandet, og Skien var lenge en av de mest internasjonale byene i Norge med et viktig innslag av nederlendere og andre innvandrere.

TelemarksbunaderRediger

Telemark er kjent for sine bunader. Bunadene fra Telemark kan deles inn i fire hovedtyper: «Øst-Telemarksbunad» (kvinne- og mannsbunad), «Vest-Telemarksbunad» (kvinne- og mannsbunad), «Beltestakk» og «Stakk og liv».

SamferdselRediger

Notodden lufthavn er eneste flyplass i Telemark med regulær rutetrafikk (Airwing).

Vy betjener fylket med tog på følgende strekninger:

Fra 1. juli 2015 organiseres lokale bussruter av fylkeskommunen selv. I november 2015 lanserte fylket nettsiden farte.no med reiseplanlegger og billettinformasjon.[9] Mellom 2006 og 2015 ble dette organisert av Vestviken Kollektivtrafikk (VKT).

Europaveierne E18 og E134 og riksveiene 36 og 41 går gjennom Telemark.

SpråkRediger

Talemålet i de sørlige og østlige delene av fylket faller inn under det østlandske dialektområdet, og her brukes overveiende bokmål som skriftspråk. De øvre delene av fylket faller inn under det midlandske dialektområdet, og her er det vanlig med nynorsk skriftspråk.

PolitikkRediger

Fylkestinget 2015-2019Rediger

Fylkeskommunen styres etter formannskapsmodellen. Fylkestinget har 41 representanter.
Sven Tore Løkslid (Ap) er fylkesordfører og Hans Edvard Askjer (KrF) er fylkesvaraordfører.

Parti: Representanter:[10]
Arbeiderpartiet 16
Høyre 7
Fremskrittspartiet 5
Senterpartiet 5
Kristelig Folkeparti 3
Miljøpartiet De Grønne 2
Venstre 1
Sosialistisk Venstreparti 1
Rødt 1

StatsråderRediger

StortingsrepresentanterRediger

Telemark har seks stortingsrepresentanter i perioden 2017–2021:[11]

# Representant Født Bosted Parti Periode Komité Merknader
127 Terje Lien Aasland 1965 Skien Ap 4. Næringskomiteen Fraksjonsleder
128 Solveig Sundbø Abrahamsen 1963 Seljord H 2. Transport- og kommunikasjonskomiteen
129 Bård Hoksrud 1973 Bamble Frp 4. Finanskomiteen Parlamentarisk 1. nestleder
130 Lene Vågslid 1986 Tokke Ap 3. Justiskomiteen Komitéleder
131 Åslaug Sem-Jacobsen 1971 Notodden Sp 1. Familie- og kulturkomiteen
132 Geir Bekkevold 1963 Skien KrF 2. Helse- og omsorgskomiteen Komitéleder. Innpisker

Se også Stortingsvalget 2017 i Telemark.

Historisk representasjon på Stortinget fra Telemark siden 1973:

Parti 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017
Sosialistisk Venstreparti 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Arbeiderpartiet 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2
Senterpartiet 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Venstre 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kristelig Folkeparti 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Høyre 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Fremskrittspartiet 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1
Telemark 6 6 6 6 6 8 6 6 6 6 6 6

PartioppslutningRediger

Historisk prosentvis partioppslutning ved stortingsvalg i Telemark siden 1973:[12][13]

Fet skrift markerer blokkene (Venstresiden Ap+SV. Sentrum KrF+V+Sp. Høyresiden H+Frp). M = Antall mandater innvalgt på Stortinget.

Valgår Ap SV Sum M KrF V Sp Sum M H Frp Sum M
1973 37,3 16,9 54,2 3 14,4 6,2 7,4 28,0 2 11,4 3,3 14,7 1
1977 49,9 5,1 55,0 4 13,3 3,9 8,5 25,7 1 15,5 1,2 16,7 1
1981 46,2 6,1 52,3 3 10,8 4,6 5,7 21,1 1 23,0 2,5 25,5 2
1985 50,6 5,5 56,1 3 9,2 2,5 4,2 15,9 1 24,9 2,1 27,0 2
1989 36,8 13,9 50,7 3 10,4 2,5 5,1 18,0 1 17,1 12,6 29,7 2
1993 38,7 10,0 48,7 4 10,1 2,7 16,1 28,9 2 10,6 9,0 19,6 2
1997 39,0 7,5 46,5 3 14,2 3,5 8,0 25,7 1 9,8 15,3 25,1 2
2001 29,3 14,5 43,8 3 13,1 2,8 4,9 20,8 1 14,6 17,7 32,3 2
2005 39,3 9,1 48,4 3 7,8 3,7 6,8 18,3 0 9,4 22,1 31,5 3
2009 41,7 5,3 47,0 3 6,6 2,5 5,5 14,6 1 13,2 23,0 36,2 2
2013 36,7 3,3 40,0 3 6,8 3,5 4,5 14,8 1 21,8 19,0 40,8 2
2017 31,9 5,0 36,9 2 5,0 2,7 12,9 20,6 2 20,1 16,5 36,6 2

Kjente personer født i Telemark - kronologisk ordnetRediger

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger