Nedre Telemark er en betegnelse på den nedre delen av Telemark, tidligere Bratsberg amt, og brukes i motsetning til Øvre Telemark. Nedre Telemark var tidligere en sivil forvaltningsenhet (Nedre Telemark sorenskriveri) og en kirkelig forvaltningsenhet (Nedre Telemark prosti). Nedre Telemark er i stor grad sammenfallende med Grenland, men omfatter tradisjonelt også Midt-Telemark.

Bratsberg amt med Øvre og Nedre Telemark

Litteratur rediger