Vestnorsk

norsk dialektgruppe

Vestnorsk er en av Norges to store dialektgrupper og består av sørlandske, vestlandske og nordnorske talemål. Den andre store dialektgruppen er østnorsk, som består av østlandsk og trøndersk.

Vestnorsk som gruppe utgjøres av talemålene i Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark. Til sammen utgjør antall brukere av denne dialektgruppen rundt 1,9 millioner mennesker.

Inndeling av talemål i dialektgrupper medfører i noen sammenhenger en viss uenighet blant lingvistene. Stort sett er det imidlertid enighet om at Norge kan deles inn i to grunnleggende dialektområder, basert på at de østnorske dialektene har såkalt kløyvd infinitiv (noen infinitiver ender på -e, andre på -a), mens i de øvrige har infinitivene alltid samme endelse, -e, -a, eller ingen:

Vestnorske dialekterRediger