Nordnorsk er en dialektgruppe som består av norske talemål i Nord-Norge,[1] noe som omfatter Nordland, unntatt BindalHelgeland og Troms og Finnmark. Gruppen tilhører de vestnorske talemålene, som også omfatter dialekter talt i deler av Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal, unntatt Nordmøre.

Norge inndelt etter utbredelsen av fire dialektgrupper.

██ Vestlandsk

██ Østlandsk

██ Trøndersk

██ Nordnorsk

Nordnorsk har stort sett -a som bestemt artikkel i entall av sterke og svake hunkjønnsord, men -o/å forekommer også i svake hunkjønnsord på Helgeland og i Salten. Ulike varianter av e(g) er brukt i begge disse områdene.

Nordnorsk deles i tre hovedområder: Helgelandsk, nordlandsk (Nordland nord for Saltfjellet) og Troms-mål (Troms og Finnmark).[1]

Grensen for tykk l går nord for Salten.[2]

Eksempler på nordnorsk rediger

Referanser rediger

  1. ^ a b "Oss sei oss, oss". Oslo: NRK - Skoleradioen. 1973. 
  2. ^ Frå norsk målføregransking. Oslo: Universitetsforlaget. 1973. 
Autoritetsdata