Salten

distrikt i Norge
For skip med navnet «Salten», se MS «Salten»

Salten (pite- og lulesamisk: Sállto) er et distrikt i Nordland fylke som grenser til Helgeland i sør, Ofoten i nord og Sverige i øst. Over Vestfjorden i vest ligger Lofoten. Salten består av de åtte kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Saltdal, Steigen og Sørfold, med totalt 73 884 innbyggere (1. januar 2015)[1] og et samlet areal på 10 387,77 km².[2] Salten har to byer, Bodø og Fauske. Fylkesadministrasjonen i Nordland ligger i Bodø, som er fylkets største og eldste by.

De forskjellige regionrådene i Nordland.
  Salten regionråd
Kommunekart over Salten med inntegnede tettsteder.

Salten ligger sentralt i Nordland, og er samlet sett den største ”næringslivsmotoren” i fylket. Salten er også et betydningsfullt knutepunkt både for Nordland og Nord-Norge, noe som også gjenspeiles i funksjoner som høyere utdanningstilbud, sentralsykehus, fylkeskommunale og statlige tjenester, samt ulike tjenesteytende virksomhet for øvrig. Bodø er Nordlands viktigste kommunikasjonssenter, og utgjør sammen med Fauske knutepunkter på nasjonale transportlinjer både når det gjelder båt, jernbane, vei- og lufttrafikk. Salten har mye ren og variert natur, store kraftressurser og mineralressurser, variert næringsliv og et rikt kulturliv.

Historisk har Salten suksessivt vært et eget fylke, len og fogderi, som alle inkluderte Ofoten.

Kommuner

rediger

Salten er inndelt i åtte kommuner:

Nummer[3] Kart Våpen Navn Adm.senter Folketall[4] Areal[5] Målform[6] Ordfører Parti
1804
 
Bodø kommune
  Bodø Bodø 53 712 1 395,25 Nøytral Ida Maria Pinnerød Ap
1838
 
Gildeskål kommune
  Gildeskål Inndyr 1 958 664,65 Nøytral Petter Jørgen Pedersen Ap
1839
 
Beiarn kommune
  Beiarn Moldjord 1 062 1 221,76 Bokmål Monika Sande Sp
1840
 
Saltdal kommune
  Saltdal Rognan 4 880 2 216,17 Bokmål Finn-Obert Bentsen Ap
1841
 
Fauske kommune
  Fauske Fauske 9 827 1 209,58 Bokmål Siv Anita Brekke Ap
1845
 
Sørfold kommune
  Sørfold Straumen 1 858 1 637,73 Bokmål Lars Evjenth Ap
1848
 
Steigen kommune
  Steigen Leinesfjord 2 672 1 009,08 Bokmål Aase Refsnes SV
1875
 
Hamarøy kommune
  Hamarøy Oppeid 2 729 1 033,55 Nøytral Britt Kristoffersen Sp

Kommuneinndelingshistorikk

rediger
  • 1838: Området inndeles i kommunene Bodin, Bodø, Folden, Gildeskål, Hamarøy, Saltdal, Skjerstad og Steigen.
  • 1853: Beiarn utskilles fra Gildeskål.
  • 1887: Folden deles i Sørfold og Nordfold-Kjerringøy.
  • 1900: Leidingen (fra 1910 kalt Leiranger) utskilles fra Steigen.
  • 1904: Fauske utskilles fra Skjerstad.
  • 1905: Nordfold-Kjerringøy deles i Nordfold og Kjerringøy.[7]
  • 1964: Leiranger og Nordfold innlemmes i Steigen, og Kjerringøy innlemmes i Bodin.
  • 1968: Bodin innlemmes i Bodø.
  • 2005: Skjerstad innlemmes i Bodø.

Administrative inndelinger

rediger

Befolkningsutvikling

rediger

Tabellen viser befolkningsutviklingen i Salten i årene 1769-2001 basert på kommunegrensene fra 2002.[8]

Kommuner 1769 1801 1855 1900 1950 2001
Beiarn 630 766 1 038 1 790 2 199 1 256
Bodø 2 162 2 591 3 526 10 711 16 689 41 716
Fauske 1 517 1 812 2 278 4 760 8 036 9 620
Gildeskål 1 290 1 568 2 124 4 154 4 756 2 277
Hamarøy 1 192 1 362 2 048 3 075 3 343 1 929
Saltdal 804 925 1 694 3 172 4 758 4 863
Skjerstad 449 535 673 1 407 1 833 1 082
Steigen 1 595 2 219 3 007 4 934 5 133 2 904
Sørfold 673 1 302 1 662 2 700 3 373 2 287
Salten 10 312 13 080 18 050 36 703 50 120 67 934

Tettsteder

rediger
 
Bodø by er Nordlands hovedstad og Nord-Norges største tettsted.

Tettsteder i Salten rangert etter innbyggertall 1. januar 2017 (kommune i parentes):[9]

Bodø fikk bystatus som kjøpstad i 1816. Fauske fikk bystatus av kommunen i 1998.

Politikk

rediger

Stortingsvalgene 1906-1918

rediger

Salten var delt i to enkeltmannskretser, Søndre Salten og Nordre Salten.

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger