Salten

distrikt i Norge
For skip med navnet «Salten», se MS «Salten»

Salten (Lulesamisk Sállto) er et distrikt i Nordland fylke som grenser til Helgeland i sør, Ofoten i nord og Sverige i øst. Over Vestfjorden i vest ligger Lofoten. Salten består av de åtte kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Saltdal, Steigen og Sørfold, med totalt 73 884 innbyggere (1. januar 2015)[1] og et samlet areal på 10 387,77 km².[2] Salten har to byer, Bodø og Fauske. Fylkesadministrasjonen i Nordland ligger i Bodø, som er fylkets største og eldste by.

De forskjellige regionrådene i Nordland.

██ Salten regionråd

Kommunekart over Salten med inntegnede tettsteder.

Salten ligger sentralt i Nordland, og er samlet sett den største ”næringslivsmotoren” i fylket. Salten er også et betydningsfullt knutepunkt både for Nordland og Nord-Norge, noe som også gjenspeiles i funksjoner som høyere utdanningstilbud, sentralsykehus, fylkeskommunale og statlige tjenester, samt ulike tjenesteytende virksomhet for øvrig. Bodø er Nordlands viktigste kommunikasjonssenter, og utgjør sammen med Fauske knutepunkter på nasjonale transportlinjer både når det gjelder båt, jernbane, vei- og lufttrafikk. Salten har mye ren og variert natur, store kraftressurser og mineralressurser, variert næringsliv og et rikt kulturliv.

Historisk har Salten suksessivt vært et eget fylke, len og fogderi, som alle inkluderte Ofoten.

KommunerRediger

Salten er inndelt i åtte kommuner:

Nummer[3] Kart Våpen Navn Adm.senter Folketall[4] Areal[5] Målform[6] Ordfører Parti
1804   Bodø Bodø 52 560 1 395,25 Nøytral Ida Maria Pinnerød Ap
1838   Gildeskål Inndyr 1 920 664,65 Nøytral Petter Jørgen Pedersen Ap
1839   Beiarn Moldjord 999 1 221,76 Bokmål Monika Sande Sp
1840   Saltdal Rognan 4 632 2 216,17 Bokmål Finn-Obert Bentsen Ap
1841   Fauske Fauske 9 640 1 209,58 Bokmål Siv Anita Brekke Ap
1845   Sørfold Straumen 1 912 1 637,73 Bokmål Lars Evjenth Ap
1848   Steigen Leinesfjord 2 586 1 009,08 Bokmål Aase Refsnes SV
1875   Hamarøy Oppeid 2 701 1 033,55 Nøytral Britt Kristoffersen Sp

KommuneinndelingshistorikkRediger

  • 1838: Området inndeles i kommunene Bodin, Bodø, Folden, Gildeskål, Hamarøy, Saltdal, Skjerstad og Steigen.
  • 1853: Beiarn utskilles fra Gildeskål.
  • 1887: Folden deles i Sørfold og Nordfold-Kjerringøy.
  • 1900: Leidingen (fra 1910 kalt Leiranger) utskilles fra Steigen.
  • 1904: Fauske utskilles fra Skjerstad.
  • 1905: Nordfold-Kjerringøy deles i Nordfold og Kjerringøy.[7]
  • 1964: Leiranger og Nordfold innlemmes i Steigen, og Kjerringøy innlemmes i Bodin.
  • 1968: Bodin innlemmes i Bodø.
  • 2005: Skjerstad innlemmes i Bodø.

Administrative inndelingerRediger

BefolkningsutviklingRediger

Tabellen viser befolkningsutviklingen i Salten i årene 1769-2001 basert på kommunegrensene fra 2002.[8]

Kommuner 1769 1801 1855 1900 1950 2001
Beiarn 630 766 1 038 1 790 2 199 1 256
Bodø 2 162 2 591 3 526 10 711 16 689 41 716
Fauske 1 517 1 812 2 278 4 760 8 036 9 620
Gildeskål 1 290 1 568 2 124 4 154 4 756 2 277
Hamarøy 1 192 1 362 2 048 3 075 3 343 1 929
Saltdal 804 925 1 694 3 172 4 758 4 863
Skjerstad 449 535 673 1 407 1 833 1 082
Steigen 1 595 2 219 3 007 4 934 5 133 2 904
Sørfold 673 1 302 1 662 2 700 3 373 2 287
Salten 10 312 13 080 18 050 36 703 50 120 67 934

TettstederRediger

 
Bodø by er Nordlands hovedstad og Nord-Norges største tettsted.

Tettsteder i Salten rangert etter innbyggertall 1. januar 2017 (kommune i parentes):[9]

ByerRediger

Bodø fikk bystatus som kjøpstad i 1816. Fauske fikk bystatus av kommunen i 1998.

PolitikkRediger

Stortingsvalget 2017Rediger

 
Eirik Sivertsen (Ap) fra Bodø var innvalgt på Stortinget for Nordland fra 2009 til 2021.

Valgresultat ved Stortingsvalget 2017 i Salten:[10]

Parti Stemmetall % Endring
Høyre 10 717 24,9  0,4
Arbeiderpartiet 10 531 24,5  7,7
Fremskrittspartiet 7 588 17,6  2,2
Senterpartiet 5 395 12,5  7,9
Sosialistisk Venstreparti 3 136 7,3  2,0
Venstre 1 468 3,4  0,5
Rødt 1 417 3,3  1,4
Miljøpartiet De Grønne 1 150 2,7  0,3
Kristelig Folkeparti 1 054 2,4  1,2
Andre partier 572 1,3  0,5
Blanke stemmer 340 - -
Valgdeltagelse 43 368 77,5  0,1
Antall med stemmerett 55 957 - -

Stortingsvalget 2013Rediger

 
Kenneth Svendsen (Frp) fra Fauske var innvalgt på Stortinget for Nordland fra 1997 til 2017

Valgresultat ved Stortingsvalget 2013 i Salten:[11]

Parti Stemmetall %
Arbeiderpartiet 13 584 32,2
Høyre 10 329 24,5
Fremskrittspartiet 8 341 19,8
Sosialistisk Venstreparti 2 252 5,3
Senterpartiet 1 923 4,6
Kristelig Folkeparti 1 532 3,6
Venstre 1 624 3,9
Miljøpartiet De Grønne 1 031 2,4
Rødt 799 1,9
Andre partier 757 1,8
Blanke stemmer 221 -
Valgdeltagelse 42 393 77,6
Antall med stemmerett 54 609 -

Stortingsvalgene 1906-1918Rediger

Salten var delt i to enkeltmannskretser, Søndre Salten og Nordre Salten.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger