Jølstramål

Jølstramål er det gamle språkmålet blant jølstringer. Jølster har to senter i hver sin ende av Jølstravatnet, og målet har variert mellom den indre (østdelen som sogner til kommunesenteret Skei) og nedre delen (vestdelen som sogner til tettstedet Vassenden) i området. I senere tid[når?] har målet generelt (men kanskje hovedsakelig i «nedrebygda») blitt mer utvannet og påvirket av innflyttere fra andre deler av landet, både til Jølster og til Førde, som fungerer som et senter for indre Sunnfjord.