Femininum

grammatisk kjønn

Femininum (hunkjønn) er et grammatisk kjønn som finnes på mange språk, deriblant tysk, romanske språk og nynorsk samt bokmål. På bokmål kan man imidlertid også bruke kun to kjønn, som på riksmål og andre skandinaviske språk. Det kalles da utrum og bøyes likt med maskulinum. Femininum betegner på norsk naturlig hunnlige substantiver, for eksempel kvinne, jente, mor, datter, høne, samt en rekke andre substantiver uten naturlig tilknytning til hunndyr eller hunnplanter, som for eksempel gate, avling, bok, sol, suppe, hånd. Ord fra visse andre ordklasser, bl.a. adjektiver, bøyes forskjellig avhengig av om de hører til substantiver av hun-, han- eller intetkjønn.