Bamble fogderi (Bamle Fogderie) var en administrativ enhet (fogderi) i Bratsberg len fra 1500-tallet, som inngikk i Bratsberg amt fra 1660. Det lå en kort periode 1680 – 1684 under Nedenes amt. Fogderiet gikk i 1693 inn i Telemarken fogderi, som i 1745 ble igjen delt i Øvre Telemarken fogderi og Nedre Telemarken og Bamble fogderi. Bamble fogderi ble igjen opprettet ved kgl. res. 4. desember 1843 ved delingen i Nedre Telemarken fogderi og Bamble fogderi, som fikk de samme grenser som Bamble sorenskriveri. Bamble fogderi ble nedlagt i 1898 i forbindelse med avviklingen av fogderiene i Bratsberg amt.

Telemarken og Bamble fogderier fra kart 1785. Grensen går ved den tykke streken.

Geistlig inndeling i 1664 rediger

Herredsinndeling mot slutten av 1800-tallet rediger