Nedre Telemark tingrett

Nedre Telemark tingrett var en førsteinstansdomstol under Agder lagdømme, som fra 2021 ble en del av Telemark tingrett etter sammenslåing med Aust-Telemark tingrett og Vest-Telemark tingrett.

Tingretten lå i Skien i Telemark og dekket kommunene Bamble, Drangedal, Kragerø, Nome, Porsgrunn, Siljan og Skien. Domstolen besto av en sorenskriver, syv tingrettsdommere og tre dommerfullmektiger. Domstolen hadde også en administrasjonssjef og flere saksbehandlere.

Nedre Telemark tingrett holdt til i Statens hus i Skien.

Se også rediger