Nedre Telemarken fogderi

Nedre Telemarken fogderi (Nedre Tellemarkens Fogderie) var en administrativ enhet (fogderi) i Bratsberg amt opprettet ved kgl. res. 4.12.1843 ved delingen av Nedre Telemarken og Bamble fogderi i Nedre Telemarken fogderi og Bamble fogderi. Nedre Telemark fogderi ble nedlagt i 1898 i forbindelse med avviklingen av fogderiene i Bratsberg amt.

Herredsinndeling mot slutten av 1800-tallet rediger

Autoritetsdata