Nedre Telemarken og Bamble fogderi

Nedre Telemarken og Bamble fogderi (Nedre Tellemarchens og Bamble Fogderie) var en administrativ enhet (fogderi) i Bratsberg amt opprettet i 1745 ved delingen av Telemarken fogderi i Øvre Telemarken fogderi og Nedre Telemarken og Bamble fogderi. Fogderiet ble ved kgl. res. 4.12.1843 delt i Nedre Telemarken fogderi og Bamble fogderi.

Matrikkelen 1838

rediger
Autoritetsdata