Bratsberg len

Bratsberg (hoved)len (Bradsberg Lehn) var et norsk len som eksisterte fra senmiddelalderen til lensvesenet ble avsluttet og Norge ble delt inn i amt på midten av 1600-tallet. Lenet utgjorde i geografisk utbredelse det daværende Telemark fylke.

I middelalderen het området Skienssysla, mens det i lenstiden under Danmark ble benevnt Bradsberg Lehn. Dette var på 1500-tallet et underlen under Akershus len, men i alle fall i 1585 var Bratsberg et hovedlen. Bratsberg var forlent med Gjemsø kloster.

Fra tidlig på 1600-tallet var lenet delt i to fogderier, Bamble fogderi i syd som lå under Akershus stiftamt og Telemark fogderi i nord som tilhørte Christiansand stiftamt. Det var videre delt i fire sorenskriverier; Bamble, Nedre Telemark, Øvre Telemark østfjelske og Øvre Telemark vestfjelske. Ved amtsinndelingen i 1661 ble lenet til Bratsberg amt underlagt Christiansand stiftamt, fra 1687 underlagt Akershus stiftamt.

LensherrerRediger

KilderRediger