Michel Blick

kongelig råd

Michel Blick (død ca. 1540) var en dansk-norsk lensherre.

Michel Blick var født i Thy i Nord-Jylland. Etter å ha utmerket seg i kampene i Sverige 1520-1, ble han i begynnelsen av 1522 innsatt som befalingsmann på Elfsborg festning som da var sterkt truet.Han lyktes med en liten styrke å holde de overmektige fiendtlige styrker stangen og tilføyet dem enda betydelig skade ved dristige angrep.[omstridt ] Da han i begynnelsen av 1523 anså det som umulig å holde Elfsborg, lot han sette brann på alle fire hjørner av borgen og trakk seg så tilbake til den nærliggende Båhus festning. Deretter dro han senere til Nederlandene, hvor han meldte seg til tjeneste hos den nå landflygtige Christian II. Han ble således sommeren 1523 sendt med skip til Norge for å virke for Christian IIs sak og ble befalingsmann på Bratsberg len med Skien. Da Norge gikk over til Frederik Is side, gjorde Michel Blick det samme og ble 31. mai 1524 forlent med Bratsberg len. Han var deretter kong Frederiks trofaste undersått og avslo all forbindelse med Christian II.

Sommeren 1534 var Michel Blick sammen med Christoffer av Oldenburg blant førerne på den krigsflåte Nederlandene sendte mod Lübeck og 1534 fulgte han med grev Christoffer til Danmark som en av hans mest betrodde menn. Han deltok blant annet i forhandlingerne om Nykøbings overgivelse aug. 1534 og ble deretter lensherre der. Han ble omkring 1542 forlenet til Akershus len, men døde i Nederlandene før han kunne reise til Norge.

LitteraturRediger