Grenmar

middelaldernavn på Langesundfjorden

Grenmar er et navn fra middelalderenLangesundsfjorden, etter folkeslaget grenene som holdt til her, og marr som er norrønt for hav (jfr. marelatin). Senere, til langt ut på 1700-tallet, ble hele strekningen fra Langesundsgapet og opp til Skien benevnt som Langesundfjorden. Nå er fjorden begrenset til havstykket utenfor Brevikstrømmen til øyene utenfor.

I geologisk forstand markerer fjorden grensen mellom Bamblefeltet i sørvest og Oslofeltet i øst. Langs vestsiden av fjorden går et kilometerbredt bufferbelte av kambrosilurske sedimentære fjell (lokalt kjent som «flauer») som grensesone mellom Bamble- og Oslofeltene.