Telemarkens fogderi

(Omdirigert fra «Telemarken fogderi»)

Telemarkens fogderi (også benevnt Øvre og Nedre Tellemarchens Fogderi) var en administrativ enhet (fogderi) i Bratsberg len fra 1500-tallet, som inngikk i Bratsberg amt fra 1662. I 1693 ble Bamble fogderi innlemmet i Telemarken fogderi, som da utgjorde hele Bratsberg amt. Fogderiet ble i 1745 igjen delt i Øvre Telemarken fogderi og Nedre Telemarken og Bamble fogderi.

Telemarken og Bamble fogderier fra kart 1785.

Geistlig inndeling i 1664 og 1723 rediger

Øvre Telemarken prosti:

Nedre Telemarken prosti:

Autoritetsdata